You are here

Vahendid

Siin pakutavad OiRA valdkondlikud vahendid on mõeldud mikro- ja väikeettevõtjatele riskihindamiseks. Nende abil saavad nad koostada enda vajadustele vastava dokumenteeritud hinnangu. Vahendid saab tasuta alla laadida ja neile pääseb asjaomasel lingil klõpsamisel hõlpsasti ligi. Iga lingi juures on vahendi lühikirjeldus ning selle välja töötanud OiRA partneri nimi. Vahendeid saab otsida riigi, keele või valdkonna järgi.

Toggle search
Toggle search
Tulemused 1 - 10 koguarvust 215
1-41 F-A 300.jpg
03/09/2020
Üldised töövahendid / riskiomased aspektid
Tšehhi Vabariik
tšehhi

Forklifts

generic item_A - 300.jpg
03/09/2020
Üldised töövahendid / riskiomased aspektid
Tšehhi Vabariik
tšehhi

Generic

Covid19 A - 300_10.jpg
03/09/2020
Üldised töövahendid / riskiomased aspektid
Tšehhi Vabariik
tšehhi

COVID-19

Covid19 A - 72.jpg
01/09/2020
Üldised töövahendid / riskiomased aspektid
Läti
läti

COVID-19

Covid19 A - 300_11.jpg
09/07/2020
Üldised töövahendid / riskiomased aspektid
Leedu
leedu

COVID-19

fishing_A - 72.jpg
08/07/2020
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük
Prantsusmaa
prantsuse

Shellfish activities

The tool has been developed and published by the French Maritime Prevention Institute.

fishing_A - 300.jpg
08/07/2020
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük
Prantsusmaa
prantsuse

Fishing

The tool has been developed and published by the French Maritime Prevention Insitute.

passenger ships_A - 72_1.jpg
08/07/2020
Õhu-, vee- ja raudteetransport
Prantsusmaa
prantsuse

Passenger water transport - ships

The tool has been developed and published by the French Maritime Prevention Institute.

beauty salon_A - 300.jpg
03/07/2020
Isiklik teenindus ja muud teenindavad tegevusalad
Horvaatia
horvaadi

Personal services – beauty saloons

Beauticians are exposed to a number of work-related risks such as uncomfortable working positions, repetitive movements, biological hazards (possibility of infection from clients), dealing with chemicals, psychosocial risks etc. This tool is intended for beauticians to easily identify and assess risks, and apply preventive measures for risk prevention and reduction.

Radnici u kozmetičkom salonu izloženi su brojnim rizicima povezanima s radom kao što su nepravilni radni položaji, ponavljajući pokreti, biološke štetnosti (mogućnost zaraze od klijenata), kemijske štetnosti, rad sa zahtjevnim strankama i drugo. Ovaj alat namijenjen je kozmetičarima kako bi na jednostavan način prepoznali i procijenili rizike, te osmislili i primijenili mjere za sprečavanje i smanjivanje rizika.

Pages