Promotional resources

The OiRA community knows how important is to promote the OiRA tools and to make sure that their target users take them up. This is why it is constantly developing new promotional materials with the aim of reaching more micro and small enterprises and inspiring them to use the tools.

The materials available here include everything from videos and infographics to more traditional factsheets and presentations. All the materials can be downloaded for free and you can search them by country, language and category.

Videod ja infograafikud on huvitav viis OiRA projekti, OiRA vahendite üldpõhimõtte ning konkreetsete sektoripõhiste OiRA vahendite selgitamiseks ja reklaamimiseks.

Infolehti ja brošüüre saab kasutada OiRA ja uute OiRA vahendite kohta laiemale üldsusele teabe levitamiseks. Need annavad lühiülevaate kõige olulisemast, nii et kasutajad saavad ainsa pilguga teada, mida OiRA vahendid endast kujutavad ja kuidas neile ligi pääseda.

Meie standardesitlused OiRA kohta on sobiv teabematerjal OiRA partneritele ja igaühele, kes on huvitatud konkreetselt OiRA-st või interaktiivsetest riskihindamisvahenditest üldiselt.

Eri liikmesriikides korraldatud OiRA rakendamise juhtumiuuringud räägivad veenvalt selliste vahendite kasutamise kasuks. Need keskenduvad konkreetsetele teemadele, nagu partnerluste loomine lõppkasutajateni jõudmiseks või OiRA vahendite reklaamimine ja väljatöötamine.

Meie juhendite ja käsiraamatute eesmärk on toetada OiRA partnereid ja nende vahendajaid kogu OiRA vahendite väljatöötamise ja reklaamimise protsessi vältel.

Plakateid, rullplakateid ja muid materjale kasutatakse selleks, et püüda tähelepanu selge sõnumiga ning innustada potentsiaalseid kasutajaid rakendama OiRA vahendeid tööga seotud riskide haldamisel.