You are here

Valdkondlikud sotsiaalpartnerid

Sotsiaaldialoog tähendab arutelusid, konsultatsioone, läbirääkimisi ja ühistegevust, millega on seotud majandusharu mõlemat poolt (tööandjad ja töötajad) esindavad organisatsioonid.

EU-OSHA teeb tihedat koostööd Euroopa Liidu valdkondlike sotsiaaldialoogi komiteedega, et töötada välja OiRA vahendid konkreetsete valdkondade jaoks (peamiselt inglise keeles ja lähtudes asjaomastest ELi direktiividest) ja kohandada need järgmises etapis riikide kontekstiga.

Toggle filter
Coiffure.org
Confederation of European Security Services
EU SHIPSAN ACT Joint Action
European Arts and Entertainment Alliance
European Association of Sport Employers
European Coordination of Independent Producers
European Federation of Cleaning Industries
European Federation of Education Employers
European Trade Union Committee for Education
Hotels, Restaurants & Cafés in Europe
industriAll Europe
International Federation of Actors
International Federation of Musicians
Performing Arts Employers Association League Europe
UNI Global Union
Coiffure.org
Confederation of European Security Services
EU SHIPSAN ACT Joint Action
European Association of Sport Employers
European Coordination of Independent Producers
European Federation of Cleaning Industries
European Federation of Education Employers
Hotels, Restaurants & Cafés in Europe
European Arts and Entertainment Alliance
European Trade Union Committee for Education
industriAll Europe
International Federation of Actors
International Federation of Musicians
Performing Arts Employers Association League Europe
UNI Global Union