Teemad

Kasulikku teavet mitmesuguste riskihindamisküsimuste kohta on EU-OSHA veebilehe teemade jaotises. Käsitletakse konkreetseid sektoreid, riske ja töötajate rühmi. See teave võib olla riskihindamisel vajalik, sest aitab tuvastada konkreetse sektori peamisi ohte või kindlaks teha ja rakendada teatud riski korral kõige sobivamaid ennetusmeetmeid.

https://osha.europa.eu/et/themes