Mis on OiRA?

Veebipõhine interaktiivne riskihindamisvahend OiRA on veebiplatvorm, mis võimaldab luua valdkondlikke riskihindamisvahendeid igas keeles lihtsal ja standardsel viisil.

Seda arendab ja haldab Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) ning see põhineb Madalmaade riskihindamisvahendil RI&E.

Miks töötati välja OiRA projekt?

Nõuetekohane riskihindamine muudab töökohad tervislikuks. Riskihindamine võib aga olla küllaltki raske, eriti mikro- ja väikeettevõtjatele, kellel ei pruugi olla tõhusaks hindamiseks ressursse ega tööohutuse ja töötervishoiu alast oskusteavet.

OiRA eesmärk on see probleem lahendada. See on esimene Euroopa Liidu tasandi algatus, millega julgustatakse Euroopa mikro- ja väikeettevõtjaid oma riske hindama (peamiselt liikmesriikide ja sotsiaalpartnerite – tööandjate ja töötajate organisatsioonide – kaudu nii ELi kui ka liikmesriigi tasandil).

Mis on OiRA eesmärgid?

 • Euroopa tasandil:

  • suurendada Euroopas tööalaseid riske hindavate ja juhtivate mikro- ja väikeettevõtjate arvu;

  • aidata (nõuetekohase riskihindamise kaudu) vähendada tööõnnetuste ja kutsehaiguste arvu ning parandada töötingimusi;

  • aidata ettevõtjatel (nõuetekohase riskihindamise kaudu) suurendada konkurentsivõimet (vähendades tööõnnetustest ja kutsehaigustest tulenevaid kulusid, haiguspuhkuste kestust jne).

 • Riiklikul ja valdkondlikul tasandil:

  • anda mikro- ja väikeettevõtjate käsutusse praktilised OiRA vahendid nende veebilehtede kaudu ning edendada nende kasutamist;

  • aidata kaasa riiklikele eesmärkidele vähendada kutsehaiguste ja tööõnnetuste arvu, andes OiRA vahendid ettevõtete käsutusse.

 • Ettevõtte tasandil:

  • tagada töötajate ohutus ja tervis (tööandjate ja ettevõtete üldine kohustus), julgustades kasutama OiRA vahendeid ettevõtte ja töökoja tasandil, juurutades sel viisil usaldusväärset riskihindamisprotsessi;

  • hajutada kartus riskihindamisprotsessi ees;

  • parandada töötingimusi, edendades sellise vahendi kasutamist, millega hinnata tööalaseid riske ja parandada seeläbi ettevõtete tulemuslikkust.

Kuidas OiRA toimib?

OiRA on veebiplatvorm, mis koosneb OiRA vahendigeneraatorist (kus arendajad saavad luua valdkondlikke vahendeid) ja OiRA valdkondlikest vahenditest, mis on kättesaadavad interaktiivse veebilehe kaudu.

OiRA vahendigeneraator on ELi ja riigi tasandi valdkondlikele sotsiaalpartneritele ning ELi ja riigiasutustele tasuta.

ELi või riikliku tasandi valdkondlikud sotsiaalpartnerid ning ELi või riigiasutused (vahendite arendajad) saavad kasutada OiRA vahendigeneraatorit, selleks et luua erinevate valdkondade, näiteks juuksuriteenuste jaoks riskihindamisvahendeid. Seejärel tehakse OiRA valdkondlikud vahendid kättesaadavaks mikro- ja väikeettevõtjatele, et kasutada neid riskihindamisel.