Faktaa ja tilastotietoja

Tässä osiossa annetaan eri lähteistä peräisin olevia tietoja mikro- ja pienyrityksistä.

 • Mikro- ja pienyritykset – keskeisiä talouden toimijoita

  Mikro- ja pienyritysten keskeistä merkitystä talouden toimijoina EU:ssa ei voida ohittaa.

  Lukumääräisesti kymmenestä yrityksestä yli yhdeksän oli vuonna 2013 mikroyrityksiä (92,4 %) muulla kuin rahoitusalalla EU:n 28 jäsenvaltiossa, kun taas pienyritysten osuus oli 6,4 prosenttia.

 • Kuolemaan johtavat tapaturmat yrityksen kokoluokan mukaan

  Vuosina 2008–2012 suurin osa kuolemaan johtavista tapaturmista tapahtui enintään 49 työntekijän yrityksissä työskenteleville työntekijöille.

  Viime vuosina kuolemantapauksissa havaittujen suuntausten mukaan taloudellisen taantuman ja elpymisen vaikutukset tuntuivat kaikissa kokoluokissa.

 • Työsuojelupalvelujen käytöstä ilmoittavat yritykset

  Odotusten mukaisesti suuremmat laitokset ilmoittivat käyttävänsä palveluja pienempiä yrityksiä useammin.

  Laitoskokojen väliset erot ovat hieman suurempia, kun kyse on erityispalveluista, kuten ergonomia-asiantuntijoista tai psykologeista.

 • Eri lähteistä peräisin olevan työsuojelutiedon käyttö

  On olennaisen tärkeää, että laitoksilla on saatavillaan tietoa, tukea ja neuvontaa.

  Onkin mielenkiintoista havaita, että lähes puolet EU:n 28 jäsenvaltiossa tutkituista laitoksista ilmoittaa kääntyvänsä vakuutusyhtiön (48 %) ja työsuojelutarkastajan (48 %) puoleen tällaista tietoa tarvitessaan.

 • Työntekijöiden virallinen edustus laitoksissa

  Kuten kuvasta käy ilmi, työntekijöiden virallinen edustus yleistyy selvästi laitoksen koon kasvaessa.

  Työntekijöiden virallisena edustajana oli 25 prosentissa EU:n 28 jäsenvaltion laitoksista työpaikkaneuvosto, ja 15 prosentissa laitoksista ilmoitettiin olevan ammattiyhdistyksen edustaja.

 • Miten usein työsuojelua käsitellään työntekijöiden edustajan ja johdon välillä?

  Työsuojelua käsitellään ”säännöllisesti” työntekijöiden edustajien ja johdon välillä 56 prosentissa EU:n 28 jäsenvaltion laitoksista, joilla on työntekijöiden edustus jossakin muodossa.

  Tämä osuus kasvaa huomattavasti koon myötä. Sitä vastoin pienimmissä laitoksissa näytetään reagoivan useammin tapauskohtaisesti, sillä 41 prosenttia kyseisistä laitoksista ilmoitti, että tällaisia keskusteluja käydään ”vain silloin, kun erityisiä kysymyksiä tulee esiin”. Tämä osuus pienenee koon kasvun myötä.