You are here
1_shutterstock_216580792.jpg

Rahoitusmahdollisuudet

Auttaakseen OiRA-kumppaneita saamaan OiRAn käyttöönottoon tarvittavan rahoituksen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto antaa säännöllisesti tietoa työsuojelualoitteiden rahoitusmahdollisuuksista EU:ssa. ”EU funding opportunities for EU-OSHA stakeholders” (EU-rahoituksen mahdollisuudet Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston sidosryhmille) on uusin Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston julkaisema rahoitusopas.

Oppaan tarkoituksena on auttaa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston sidosryhmiä löytämään asianmukaisia rahoitusmahdollisuuksia. Sen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta erilaisista mahdollisuuksista saada rahoitusta EU:n tasolla, muun muassa työsuojelututkimuksen rahoittamiseen tai julkisten laitosten toteuttamiin toimiin ja eri työmarkkinaosapuolien käynnistämiin hankkeisiin.

Oppaassa tuodaan esille eri EU:n jäsenvaltioiden (usein soveltamisalaan kuuluvat myös Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltiot ja ehdokasmaat) yhteisille aloitteille tarkoitettuja rahoitusmahdollisuuksia. Siinä on lisäksi osio Euroopan rakenne- ja investointirahastojen kansallisesta rahoituksesta usealle jäsenvaltiolle.