Usein kysyttyä OiRAsta

Muista lukea usein kysytyt kysymykset ennen kysymyksen lähettämistä. Kysymykseesi on ehkä jo vastattu.

1. Mitä OiRA on?

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) kehittämä OiRA (vuorovaikutteinen riskinarvioinnin verkkotyökalu) on helppokäyttöinen, ilmainen verkkosovellus, joka voi auttaa mikro- ja pienyrityksiä ottamaan käyttöön vaiheittaisen riskinarviointiprosessin – alkaen työpaikan riskien tunnistamisesta ja arvioinnista ennalta ehkäiseviä toimia koskevien päätösten tekemiseen ja kyseisten toimien toteuttamiseen, seurantaan ja raportointiin asti.

2. Miksi OiRA luotiin?

On olemassa riittävästi näyttöä siitä, että mikro- ja pienyrityksillä on yleisesti tiettyjä puutteita riskinarvioinnissa ja ennalta ehkäisevän toimintamallin omaksumisessa. OiRAn tavoitteena on puuttua tähän ja edistää työsuojelun parantamista mikro- ja pienyrityksissä.

3. Mitä riskinarviointi on?

Riskinarvioinnissa tutkitaan järjestelmällisesti kaikkia työn näkökulmia seuraavalta kannalta:

 • voiko jokin tekijä aiheuttaa vahinkoa tai haittaa,
 • voidaanko vaarat poistaa vai ei,
 • mitä ennalta ehkäiseviä tai suojaavia toimenpiteitä pitäisi ottaa käyttöön riskien lieventämiseksi.
4. Miksi verkkosivuston kaikkia osioita ei ole käännetty kaikille EU:n kielille?

Vain verkkosivuston pysyvimmät osiot on käännetty kaikille EU:n kielille, kun taas jatkuvasti päivittyvät osiot ovat saatavilla vain englanniksi. Näin pyritään järkeistämään Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston resurssien käyttöä.

5. Mikä OiRA-yhteisö on?

OiRA-yhteisö koostuu OiRA-työkaluja kehittävistä organisaatioista ja ihmisistä. Sen tavoitteena on helpottaa OiRA-työkalujen kehittämistä tehostamalla työkalujen, tietämyksen ja hyvien käytäntöjen vaihtoa, edistämällä yhteistyötä, vahvistamalla nykyisiä suhteita yhteisön sisällä ja luomalla uusia.

6. Saako OiRA-verkkosivustolle luoda linkin?

Kyllä. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto sallii kaikki linkit (ja suhtautuu niihin myönteisesti) kaikille OiRA-verkkosivuston verkkosivuille (OiRA-työkalut, OiRA-mainosaineistot jne.)

7. Kenestä voi tulla OiRA-kumppani ja OiRA-yhteisön jäsen?

EU:n ja kansallisen tason alakohtaisista työmarkkinaosapuolista (työnantaja- ja työntekijäjärjestöt) ja EU-tason ja kansallisista viranomaisista (ministeriöt, työsuojelutarkastajat, työsuojelulaitokset jne.).

8. Onko OiRAlla tietosuojakäytäntöä?

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto antaa OiRA-työkalun käyttäjien saataville. Koska Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on EU:n elin, asetusta (EY) N:o 45/2001 sovelletaan suoraan, mikä takaa, että kaikkia tietoja käsitellään oikeudenmukaisesti ja lainmukaisesti, niitä käytetään vain rajattuihin ja nimenomaisiin tarkoituksiin ja ne tallennetaan turvallisesti.

Työkaluun tallennetaan seuraavanlaisia henkilötietoja:

 • sähköpostiosoite yhteydenpitoa varten
 • toimintasuunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä vastaavien henkilöiden nimet (nimien antaminen ei ole pakollista)
 • muut nimet, jotka voidaan antaa itse täytettäviin kenttiin.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto toteuttaa seuraavat toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi:

 • henkilötiedot eivät ole ulkopuolisten käyttäjien saatavilla
 • turvatoimenpiteet luvattomalta käytöltä suojaamiseksi
 • viestinnän asianmukainen salaus.

OiRAn tietosuojakäytännön koko teksti on saatavilla täällä.

9. Miten OiRA-yhteisö jakaa ja muokkaa työtään?

Jakaminen tapahtuu Creative Commons -lisenssien nojalla.

Tällainen lisenssi tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden jakaa ja muokata työtä monien eriteltyjen ehtojen nojalla, esimerkiksi, että työ ei saa olla kaupallista ja että sen tekijä on ilmoitettava oikein.

Lisätietoa on sivustoilla http://creativecommons.org/ ja http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.

10. Minkälainen ohjelmisto OiRA on?

OiRA on avoimen lähteen ohjelmisto. Ilmainen avoimen lähteen ohjelmisto on vapaasti lisensoitu siten, että käyttäjät saavat oikeuden käyttää, tutkia, muuttaa ja parantaa sen suunnittelua lähdekoodin saatavuuden ansiosta.

OiRA perustuu yritysten Plone-sisällönhallintajärjestelmään(1), jonka liiketoiminnan ajattelumallia noudatetaan lisäpaketeissa ”Euphorie” (2) ja ”osha.oira” (3). Front-end-sovelluksessa käytetään uusinta HTML5 -teknologiaa ja tarjotaan runsasta vuorovaikutusta Patternslib-kirjaston(4) avulla.


(1) https://plone.org/
(2) https://github.com/EU-OSHA/euphorie
(3) https://github.com/EU-OSHA/osha.oira
(4) http://patternslib.com/

11. Mitä OiRA-työkaluilla voi tehdä?

OiRA-työkaluissa on saatavilla seuraavaa:

 • riskinarvioinnin tulokset rekisteröivä asiakirja, joka voidaan ladata ja tulostaa ja jota voidaan muokata; tätä asiakirjaa voidaan käyttää perustana asianosaisille henkilöille välitettävää tietoa varten, seurantaa varten, jotta voidaan arvioida, onko tarvittavat toimenpiteet otettu käyttöön, pohjana valvontaviranomaisille annettavaa näyttöä varten ja perustana kaikille tarkistuksille olosuhteiden muuttuessa
 • toimintasuunnitelma (joka myös voidaan ladata ja tulostaa ja jota voidaan muokata), jossa keskitytään toteutettaviin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, ja siihen, kuka tekee mitäkin mihin mennessä jne.
 • yhteenveto kaikista riskeistä; tätä asiakirjaa voidaan käyttää perustana tietojen välittämiseen asianosaisille henkilöille ja sen seuraamiseen, onko riskit tunnistettu ja onko toteutettavat toimenpiteet suoritettu asianmukaisesti
 • yhteenveto toteutettavista ennalta ehkäisevistä ja suojaavista toimenpiteistä; tätä asiakirjaa voidaan käyttää perustana tietojen välittämiseen asianomaisille henkilöille ja seuraavien kolmen kuukauden aikana toteutettavien toimenpiteiden seuraamiseksi.
12. Mitä tarvitaan OiRA-työkaluun rekisteröitymistä varten?

On annettava voimassa oleva sähköpostiosoite ja salasana. Käyttäjä voi alkaa käyttää työkalua heti rekisteröitymisen jälkeen (vahvistussähköpostia ei tarvitse odottaa).

Kirjautumiseen tarvitaan sähköpostiosoite ja salasana, ja käyttäjä ohjataan automaattisesti rekisteröidylle tililleen.

Arviointi- ja kirjautumistiedot ovat yksityisiä, eivätkä ne ole toisten nähtävissä (katso OiRAn tietosuojakäytäntö).

13. Mitä kuuluu OiRA-työkalun testi-istuntoon?

Käyttäjä voi alkaa käyttää työkalua rekisteröitymättä ajamalla testi-istunnon. Jos työkalu vastaa käyttäjän tarpeita ja odotuksia, hän voi sitten rekisteröityä antamalla sähköpostiosoitteen ja salasanan. Vieraat eivät voi tallentaa työtään tai ladata raportteja.

14. Entä jos käyttäjä unohtaa salasanansa?

Käyttäjä voi pyytää salasanamuistutuksen, joka lähettää kirjautumistiedot, kun annetaan voimassa oleva sähköpostiosoite.

15. Voiko tilin salasanaa ja/tai sähköpostiosoitetta muuttaa?

Kun käyttäjät ovat kirjautuneet sisään, he voivat napsauttaa pientä kolmiota verkkosivun oikeassa yläkulmassa (lähellä sähköpostiosoitetta) ja seurata linkkiä salasanansa ja/tai sähköpostiosoitteensa päivittämistä varten.

16. Onko riskinarviointi tehtävä yhdessä istunnossa vai voidaanko se tallentaa tehtäväksi myöhemmin?

Kun OiRA-työkalun istunto on aloitettu, käyttäjä voi keskeyttää sen ennen loppua. Istuntoa voi jatkaa myöhemmin valitsemalla OiRA-työkalun istunnon nimen. Aina, kun valitaan vaihtoehto ”jatka”, annetut tiedot tallennetaan.

17. Onko mahdollista avata toinen OiRA-työkalu tai tehdä toinen arviointi samalla työkalulla (käyttämällä samaa tiliä)?

Kun käyttäjät ovat kirjautuneet sisään, vasemmassa yläkulmassa (lähellä käytössä olevan OiRA-työkalun nimeä) olevaa pientä kolmiota napsauttamalla pääsee edellisiin istuntoihin ja riskinarviointeihin, ja käyttäjät voivat valita vaihtoehdon ”aloita uusi istunto”. Samalla työkalulla ja samaa tiliä käyttäen voidaan tallentaa useampi kuin yksi istunto edellyttäen, että niille on annettu eri nimet. Käyttäjien on kirjattava muistiin kutakin OiRA-työkalun istuntoa varten annettu sähköpostiosoite, salasana ja nimi.

18. Entä jos käyttäjällä on ongelmia OiRAn katselussa tietokoneella, tabletilla tai matkapuhelimella?

On varmistettava, että käytössä on verkkoselaimen uusin versio. Parhaan katselukokemuksen takaamiseksi suositellaan seuraavia verkkoselaimia : Windows Internet Explorer (IE 11), Google Chrome, Firefox ja Safari.