Promotional resources

The OiRA community knows how important is to promote the OiRA tools and to make sure that their target users take them up. This is why it is constantly developing new promotional materials with the aim of reaching more micro and small enterprises and inspiring them to use the tools.

The materials available here include everything from videos and infographics to more traditional factsheets and presentations. All the materials can be downloaded for free and you can search them by country, language and category.

Videoiden ja infografiikan avulla voidaan kiinnostavalla tavalla esitellä OiRA-hanketta, OiRA-työkalujen perusajatusta ja joitakin erityisiä alakohtaisia OiRA-työkaluja.

OiRAsta ja uusista OiRA-työkaluista voidaan levittää tietoa laajemmalle yleisölle tiedotteiden ja esitteiden avulla. Niissä on tiiviitä yhteenvetoja olennaisista tiedoista, joiden perusteella käyttäjät näkevät yhdellä silmäyksellä, mistä OiRA-työkaluissa on kyse ja kuinka niitä voi käyttää.

OiRAa käsittelevät tavanomaiset esittelyt ovat kätevä resurssi OiRA-kumppaneillemme ja kenelle tahansa juuri OiRAsta tai vuorovaikutteisista riskinarviointityökaluista yleisesti kiinnostuneille.

Tapaustutkimukset OiRA-työkalujen käyttöönotosta eri jäsenvaltioissa tarjoavat hyvän perusteen työkalujen käytölle. Niissä keskitytään erityisiin aiheisiin, kuten kumppanuuksien luomiseen loppukäyttäjien tavoittamiseksi tai OiRA-työkalujen kehittämiseksi.

Oppaamme ja ohjekirjamme on tarkoitettu OiRA-kumppaneidemme ja niiden välittäjien tueksi omien OiRA-työkalujen kehittämisprosessissa.

Mielenkiintoa herättävien julisteiden, mainostelineiden ja muun materiaalin avulla voidaan välittää viesti selkeästi ja houkutella potentiaalisia käyttäjiä hyödyntämään OiRA-työkaluja työperäisten riskien hallitsemiseksi.