Aiheet

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston verkkosivuston osiossa ”Aiheet” on hyödyllistä tietoa riskinarviointiin liittyvistä eri aiheista. Aiheissa käsitellään tiettyjä aloja, riskejä ja työntekijäryhmiä. Nämä tiedot voivat olla hyödyllisiä riskinarvioinnissa, koska ne auttavat määrittämään tietyn alan suurimmat riskit tai määrittämään ja toteuttamaan sopivimmat ehkäisytoimenpiteet tietyn riskin osalta.

https://osha.europa.eu/fi/themes