Ilmaisia alakohtaisia ratkaisuja, joilla ohjataan työnantajat pakollisen terveys- ja turvallisuusarvioinnin läpi.
Työpaikalla on turvallisuus- ja terveysriskejä – mutta myös niiden arviointiin ja ennaltaehkäisyyn on helppoja ja ilmaisia ratkaisuja!

Uutisia

National OiRA partners from all over Europe are constantly working on developing tools and making them known to the...
Four new Online interactive Risk Assessment (OiRA) tools have been just published and one more updated in France thanks...
New call for tender just published by EU-OSHA