Činjenice i brojke

U ovom su dijelu navedeni podatci iz različitih izvora u vezi s mikropoduzećima i malim poduzećima (MSE-ovi).

 • MSE-ovi – glavni gospodarski subjekti

  Postoje uvjerljivi razlozi na osnovi kojih bi se mikropoduzećima i malim poduzećima (MSE-ovi) trebala pripisati središnja važnost kao gospodarskim subjektima u Europskoj uniji.

  Prema broju poduzeća, 2013. godine mikropoduzeća su činila više od devet od deset poduzeća (92,4 %) u nefinancijskom poslovnom sektoru na području EU28, dok su mala poduzeća činila 6,4 %.

 • Nesreće sa smrtnim ishodom unutar razreda veličine poduzeća

  U razdoblju od 2008. do 2012. godine najveći udio nesreća sa smrtnim ishodom dogodio se među radnicima u poduzećima s do 49 zaposlenika.

  Posljednjih godina kretanja smrtnih slučajeva pokazuju da su učinci gospodarske recesije i oporavka bili vidljivi u svim razredima veličine.

 • Poduzeća u kojima je zabilježena upotreba službi za sigurnost i zdravlje na radu

  Kao što je očekivano, u većim poslovnim jedinicama zabilježena je češća upotreba službi nego u manjim poslovnim jedinicama.

  Razlike među veličinama poslovnih jedinica znatnije su u pogledu upotrebe specijaliziranih službi, poput stručnjaka na području ergonomije i psihologa.

 • Upotreba informacija za sigurnost i zdravlje na radu iz raznih izvora

  Neophodno je da poslovne jedinice imaju pristup informacijama, podršci i savjetima.

  Zanimljivo je da je u gotovo polovici poslovnih jedinica s područja EU-28 koje su sudjelovale u istraživanju zabilježeno da se obraćaju osiguravateljima (48 %) i inspektorima rada (48 %) kada su im potrebne te informacije.

 • Službeno zastupanje zaposlenika u poslovnim jedinicama

  Kao što je prikazano na slici, službeno zastupanje zaposlenika jasno se povećava s veličinom poslovne jedinice.

  U pogledu službenog zastupanja zaposlenika, radničko vijeće postoji u 25 % poslovnih jedinica na području EU-28, dok je u 15 % poslovnih jedinica zabilježeno da postoji predstavnik sindikata.

 • Koliko se često raspravlja o sigurnosti i zdravlju na radu među predstavnicima zaposlenika i upravom

  O pitanjima povezanima sa sigurnošću i zdravlju na radu „redovito” se raspravlja među predstavnicima zaposlenika i upravom u 56 % poslovnih jedinica na području EU-28 u kojima postoji neki oblik predstavništva zaposlenika.

  Taj se udio značajno povećava s veličinom poslovne jedinice. Suprotno tome, neki oblik ad hoc reakcije češće je zabilježen u najmanjim poslovnim jedinicama i njih 41 % navodi da do takvih rasprava dolazi „samo kada dođe do određenog problema”, što je udio koji se smanjuje s veličinom poslovne jedinice.