You are here

Činjenice i brojke (ESENER)

Europsko istraživanje među poduzećima o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER) EU-OSHA-e opsežno je istraživanje o načinima upravljanja sigurnosnim i zdravstvenim rizicima na radnim mjestima u Europi.

Predstavnici tisuća poduzeća i organizacija diljem Europe odgovarali su na upitnike ESENER-a koji su uglavnom usredotočeni na sljedeća pitanja:

 • opće sigurnosne i zdravstvene rizike na radu i upravljanje njima
 • psihosocijalne rizike, poput stresa, uznemiravanja i maltretiranja
 • pokretače i prepreke za djelovanje na području upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu
 • sudjelovanje radnika u sigurnosti i zdravlju na radu

Istraživanje iz 2014. čak je detaljnije i opsežnije od prvog istraživanja, s dvostrukim povećanjem veličine uzoraka, a u trima državama nacionalni su se uzorci dodatno povećali. Istraživanje ESENER-2 po prvi je puta obuhvaćalo i mikropoduzeća koja imaju od 5 do 10 zaposlenika te poljoprivredna poduzeća.

 • Procjene rizika na radnom mjestu koje se provode redovito i koje uglavnom provode interni zaposlenici

  Čini se da postoji uzajamna veza s veličinom poslovne jedinice jer se postotni udio poslovnih jedinica u kojima procjene rizika uglavnom provode interni zaposlenici povećava s veličinom poslovne jedinice.

  To ne govori ništa o kvaliteti tih procjena rizika, ali u načelu i uz pretpostavku da su osobe koje nadziru rad u najboljem položaju za kontroliranje rizika, sva bi poduzeća trebala moći izvršiti osnovnu procjenu rizika isključivo uz pomoć vlastitih zaposlenika.

  Procjene rizika na radnom mjestu koje se provode redovito po državamaIkona za zumiranje
 • Procjene rizika na radnom mjestu koje se provode redovito

  Istraživanje ESENER-2 pokazuje da 77 % poslovnih jedinica na području EU-28 redovito provodi procjene rizike. Kao što je i očekivano, postoji pozitivna uzajamna veza s veličinom poslovne jedinice.

  Apsolutne razine procjene rizika na koje ukazuje ESENER-2 u nekoj su mjeri vjerojatno precijenjene vrijednosti. Takve su „pogreške u mjerenju” česte u svim istraživanjima i uloženo je puno truda da se u istraživanju ESENER-2 takve pogreške svedu na najmanju mjeru. Najvažnije je to da metodologija osigurava korištenje razina za valjanu usporedbu između država i za analizu u usporedbi s drugim varijablama, a to su glavni ciljevi ovog istraživanja.

  Prikaži više

  Pritisnite zumIkona za zumiranje
 • Razlozi neredovite provedbe procjena rizika

  Glavni razlozi koji su navedeni kao objašnjenje za neredovitu provedbu rizika su činjenica da su rizici i opasnosti već poznati (83) i da ne postoje veliki problemi (80 %).

  Zanimljivo je da poduzeća u razredu najmanje veličine navode da postupak predstavlja pretjerano opterećenje rjeđe nego veća poduzeća: ukupno 22 % tih poduzeća zapošljava od pet do devet radnika u usporedbi s 31 % onih koja zapošljavaju više od 250 osoba.

  Pritisnite zumIkona za zumiranje
 • Razlozi za brigu o sigurnosti i zdravlju

  Ispunjavanje zakonske obaveze zabilježeno je kao glavni razlog koji je navelo 85 % poslovnih jedinica na području EU-28.

  Postoji blaga pozitivna uzajamna veza s veličinom poslovne jedinice, dok po sektoru nema značajnijih razlika. Drugi je najvažniji pokretač mjera za sigurnost i zdravlje na radu ispunjavanje očekivanja zaposlenika ili njihovih predstavnika (79 %).

  Pritisnite zumIkona za zumiranje
 • Glavni problemi u rješavanju problema sigurnosti i zdravlja

  Rezultati po veličini pokazuju da najmanje poslovne jedinice navode sljedeća dva čimbenika – složenost zakonskih obaveza i papirologiju – češće nego veće poslovne jedinice.

  Suprotno tome, u razredu najveće veličine posebice se bilježi nedostatak osviještenosti, među osobljem kao i upravom, što je zanimljivo otkriće jer ukazuje na to da postaje teško upravljati pozitivnom kulturom ili klimom sigurnosti kako poduzeće raste.

  Pritisnite zumIkona za zumiranje
 • Čimbenici rizika prisutni u poslovnoj jedinici

  Čimbenici rizika koji su najčešće identificirani su zahtjevni kupci, učenici ili bolesnici (58 % poslovnih jedinica na području EU-28), nakon čega slijede zamorni ili bolni položaji (56 %) te pokreti šake ili ruke koji se neprestano ponavljaju (52 %).

  U kontekstu postojećih društvenih promjena, zaključci istraživanja ESENER-2 odražavaju neprestani rast uslužnog sektora.

  Pritisnite zumIkona za zumiranje
 • Dva najčešće zabilježena čimbenika rizika

  Rizik od nezgoda sa strojevima ili ručnim alatima najčešće je zabilježeni čimbenik rizika u građevinarstvu, upravljanju otpadom, vodoopskrbi i opskrbi električnom energijom (82 % poslovnih jedinica u sektoru na području EU-28), poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (78 %) i proizvodnji (77 %).

  Rad sa zahtjevnim kupcima, bolesnicima, učenicima itd. najčešći je čimbenik rizika na području obrazovanja, zdravstva, aktivnosti socijalnog rada (75 %) te trgovine, prometa, hrane/smještaja i rekreativnih aktivnosti (62 %).

  Pritisnite zumIkona za zumiranje