You are here
1_shutterstock_216580792.jpg

Mogućnosti za financiranje

Da bi pomogla partnerima OiRA-e osigurati financiranje koje im je potrebno za provođenje OiRA-e, EU-OSHA redovito pruža informacije o mogućnostima financiranja za inicijative sigurnosti i zdravlja na radu (OSH) u EU-u. „ Prilike za financiranje iz EU-a za dionike EU-OSHA-e” najnoviji je vodič za financiranje koji je objavila EU-OSHA.

Svrha je vodiča pomoći svim dionicima EU-OSHA-e identificirati odgovarajuće prilike za financiranje. Namjera mu je podići svijest o različitim mogućnostima za financiranje na razini EU-a, od financiranja za istraživanje OSH-a do aktivnosti koje provode javne institucije i projekata koji su pokrenuli razni socijalni partneri.

Istaknute su mogućnosti za financiranje zajedničkih inicijativa diljem raznih država članica EU-a (često uključujući države članice Europskog udruženja slobodne trgovine i kandidate za članstvo). Također, vodič uključuje odjeljak o nacionalnom financiranju iz europskih strukturalnih i investicijskih fondova za nekoliko država članica.