Zakonodavstvo

Najbitniji zakonodavni akt Europske unije koji je važan za procjenu rizika je Okvirna direktiva 89/391. Ta je Direktiva doista okvir i sadrži „opća načela o prevenciji profesionalnih rizika ... kao i opće smjernice za provedbu navedenih načela” (čl. 1.2.). Na temelju nje poslodavci su odgovorni za jamčenje sigurnosti i zdravlja radnika u svakom aspektu povezanom s radom, a procjena rizika sastavni je aspekt ovog obaveznog upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu (OSHM). U skladu s Direktivom, procjena rizika mora biti početna točka sveobuhvatnog procesa upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu. Ima središnju ulogu jer omogućuje poslodavcima uvođenje mjera koje su potrebne za zaštitu sigurnosti i zdravlja radnika.

Okvirna direktiva prenesena je u nacionalno zakonodavstvo. Međutim, države članice imaju pravo uvesti strože odredbe kako bi zaštitile svoje radnike (stoga trebate provjeriti određene zakone povezane s procjenom rizika u svojoj državi).