Nacionalni partneri

Nacionalni partneri OiRA-e većinom su nacionalna tijela (ministarstva i inspektorati rada) i nacionalni instituti OSH-a koji su se odlučili pridružiti zajednici OiRA-e te razviti i provesti program OiRA-e u svojim zemljama.

Belgija

Bugarska

Hrvatska

Cipar

Češka Republika

Finska

Francuska

Grčka

Mađarska

Island

Italija

Latvija

Litva

Malta

Portugal

Slovačka

Slovenija

Španjolska