You are here

Primary tabs

Croatian Institute for Health Protection and Safety at Work - Hrvatska

Podatci za kontakt
Radoslava Cimermana 64a
10020
Zagreb
Hrvatska
Website:
Glavni broj telefona:
+385 1 655 87 05
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu mrežna je organizacija sa „središnjicom” u svakoj državi članici i državama članicama Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) te državama kandidatkinjama i potencijalnim državama kandidatkinjama. Nacionalnoj središnjici možete se obratiti ovdje