You are here

Primary tabs

Institute for Occupational Safety Improvement - Hrvatska

Podatci za kontakt
Prilaz Ivana Visina 1-3
10020
Zagreb
Hrvatska
Website:
Dedicated OiRA website:
Glavni broj telefona:
+385 1 6459 220
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu mrežna je organizacija sa „središnjicom” u svakoj državi članici i državama članicama Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) te državama kandidatkinjama i potencijalnim državama kandidatkinjama. Nacionalnoj središnjici možete se obratiti ovdje
Toggle filterClear filter
Novosti
Croatia flag_0.GIF
26/11/2016
EU-OSHA has signed the OiRA memorandum of understanding for the development, use and maintenance of the OiRA tools with the Institute for Occupational Safety Improvement (Zavod za unapređivanje zaštite na rad) and the Croatian Institute for Health...Prikaži više
Novosti
Croatia flag_0.GIF
26/11/2016
EU-OSHA has signed the OiRA memorandum of understanding for the development, use and maintenance of the OiRA tools with the Institute for Occupational Safety Improvement (Zavod za unapređivanje zaštite na rad) and the Croatian Institute for Health...Prikaži više