Često postavljana pitanja o OiRA-i

Prije nego što postavite pitanje, provjerite Često postavljana pitanja. Možda je na vaše pitanje već odgovoreno.

1. Što je OiRA?

OiRA-u (Internetska interaktivna procjena rizika) je razvila Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA), a riječ je o besplatnoj internetskoj aplikaciji jednostavnoj za upotrebu, koja može pomoći malim i mikroorganizacijama u postupnoj provedbi procjene rizika – od identifikacije i evaluacije rizika radnog mjesta, preko donošenja odluka o preventivnim radnjama i provedbi tih radnji, do praćenja i izvješćivanja.

2. Zašto je OiRA uspostavljena?

Postoji dovoljno dokaza da bi se zaključilo da mala i mikropoduzeća općenito imaju neke nedostatke kada je riječ o procjeni rizika i usvajanju preventivne politike. Cilj OiRA-e je riješiti taj problem i pridonijeti poboljšanju sigurnosti i zdravlja na radu (OSH) u malim i mikropoduzećima.

3. Što je procjena rizika?

Procjena rizika sistematsko je ispitivanje svih aspekata rada koje podrazumijeva:

 • što bi moglo izazvati ozljedu ili štetu,
 • mogu li se opasnosti eliminirati i, ako ne,
 • koje preventivne mjere ili mjere zaštite moraju postojati da bi se rizici mogli kontrolirati.
4. Zašto nisu svi dijelovi internetske stranice dostupni na svim jezicima EU-a?

Samo su stabilniji dijelovi ove internetske stranice prevedeni na sve jezike EU-a, ali oni dijelovi koji se stalno ažuriraju dostupni su samo na engleskom. To je napravljeno kao pokušaj racionalizacije resursa EU-OSHA-e.

5. Što je zajednica OiRA-e?

Zajednica OiRA-e sastoji se od organizacija i osoba koje razvijaju alate OiRA. Cilj joj je pomoći u razvoju alata OiRA poticanjem razmjene alata, znanja i dobrih praksi, promidžbom suradnje, jačanjem postojećih veza unutar zajednice i stvaranjem novih.

6. Je li moguće napraviti poveznicu na internetsku stranicu OiRA-e?

Da. EU-OSHA dopušta (i pozdravlja) poveznice na sve internetske stranice (alati OiRA, promidžbeni materijali OiRA-e,...) OiRA-e.

7. Tko može postati partner OiRA-e i član zajednice OiRA-e?

Sektorski socijalni partneri (organizacije poslodavaca i zaposlenika) na razini EU-a i na nacionalnim razinama te tijela EU-a i nacionalna tijela (ministarstva, inspektorati rada, instituti OSH-a itd.).

8. Postoji li politika privatnosti OiRA-e?

EU-OSHA je korisnicima stavila na raspolaganje alat OiRA. S obzirom na to da je EU-OSHA tijelo EU-a, Uredba (EZ) br. 45/2001 izravno se primjenjuje, osiguravajući ispravnu i zakonitu obradu svih podataka, samo u ograničene i eksplicitne svrhe, te pohranu na sigurno mjesto.

Sljedeće vrste osobnih podataka pohranjene su u alatu:

 • adresa e-pošte za kontakt
 • imena osoba odgovornih za mjere navedene u akcijskom planu (nije obavezno navesti ta imena)
 • ostala imena koja se mogu unijeti u prazna polja za tekst

EU-OSHA poduzima sljedeće mjere za zaštitu osobnih podataka:

 • osobni podaci nisu dostupni vanjskim korisnicima
 • sigurnosne mjere za sprečavanje neautoriziranog pristupa
 • prikladno šifriranje komunikacije

Cijeli tekst politike privatnosti OiRA-e dostupan je ovdje.

9. Kako zajednica OiRA-e dijeli i prilagođava svoj rad?

Dijeljenje se obavlja putem licencija Creative Commons.

Taj oblik licencije nudi korisnicima mogućnost dijeljenja i prilagodbe rada pod nekoliko naznačenih uvjeta, uključujući i to da rad nije namijenjen komercijalnoj upotrebi te da je izvor jasno naveden.

Više informacija potražite na internetskoj stranici http://creativecommons.org/ i http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.

10. Koje je vrste softver OiRA?

OiRA je softver otvorenog koda. Besplatni softver otvorenog koda liberalno je licenciran da bi korisnicima omogućio da koriste, proučavaju, mijenjaju i poboljšaju njegovu izradu putem dostupnosti njegova izvornog koda.

OiRA je izgrađena na sustavu upravljanja poslovnim sadržajem „Plone”(1) i svoju poslovnu logiku pohranjuje u dodatnim paketima „Euphorie” (2) i „osha.oira” (3). Pristupno sučelje koristi tehnologiju HTML5 i omogućuje bogatu interakciju putem biblioteke Patternslib (4).


(1) https://plone.org/
(2) https://github.com/EU-OSHA/euphorie
(3) https://github.com/EU-OSHA/osha.oira
(4) http://patternslib.com/

11. Što pružaju alati OiRA?

Alati OiRA omogućuju:

 • Dokument koji bilježi rezultate procjene rizika koji se može preuzeti, urediti i ispisati. Ovaj se zapis može koristiti kao temelj za informacije koje će se proslijediti osobama kojih se tiču; za praćenje da bi se procijenilo jesu li pokrenute potrebne mjere; kao dokaz za nadzorna tijela; i za svaku preradu ako se okolnosti promijene.
 • Akcijski plan (koji se također može preuzeti, urediti i ispisati) koji je usredotočen na preventivne mjere koje će se provesti, tko će što i do kada raditi itd.
 • Pregled svih rizika. Ovaj se zapis može koristiti kao temelj za prosljeđivanje informacija osobama kojih se tiču i za praćenje postupa li se ispravno s identificiranim rizicima i mjerama koje je potrebno provesti.
 • Pregled preventivnih mjera i mjera zaštite koje će se provesti. Ovaj se zapis može koristiti kao temelj za prosljeđivanje informacija osobama kojih se tiču i za praćenje mjera koje će se provesti u naredna tri mjeseca.
12. Što je potrebno za registraciju u alat OiRA?

Potrebno je pružiti ispravnu adresu e-pošte i lozinku. Korisnik može početi upotrebljavati alat čim se registrira (nije potrebno čekati poruku e-pošte za potvrdu).

Prijava zahtijeva adresu e-pošte i lozinku, a korisnik se automatski usmjerava na svoj registrirani račun.

Detalji procjene i prijave privatni su i nisu vidljivi drugima (pogledajte politiku privatnosti OiRA-e).

13. Od čega se sastoji pokretanje probne sesije na alatu OiRA?

Korisnik se može početi koristiti alatom bez registracije, pokretanjem probne sesije. Zatim, ako alat zadovoljava njihove potrebe i očekivanja, korisnik se može registrirati s pomoću adrese e-pošte i lozinke. Privremeni korisnici ne mogu spremiti svoj napredak ili preuzeti izvješća.

14. Što ako korisnik zaboravi svoju lozinku?

Korisnik može zahtijevati podsjetnik za lozinku koji će poslati podatke za prijavu nakon što se unese ispravna adresa e-pošte.

15. Je li moguće promijeniti lozinku i/ili adresu e-pošte računa?

Nakon što se prijave, korisnici mogu kliknuti na mali trokut u gornjem desnom kutu internetske stranice (blizu svoje adrese e-pošte) i pratiti poveznicu za ažuriranje lozinke i/ili adrese e-pošte.

16. Mora li se procjena rizika provesti u jednoj sesiji ili se može spremiti i kasnije nastaviti?

Nakon što sesija alata OiRA započne, korisnik je može zaustaviti prije kraja. Može ponovno pokrenuti sesiju na kasniji datum odabirom naziva sesije alata OiRA. Svaki put kada se odabere opcija „nastavak”, pružena se informacija pohranjuje.

17. Je li moguće otvoriti drugi alat OiRA ili provesti drugu procjenu s istim alatom (koristeći isti račun)?

Nakon što su se korisnici prijavili, klik na mali trokut u gornjem lijevom kutu (blizu naziva alata OiRA koji koriste) omogućuje pristup prethodnim sesijama i procjenama rizika i korisnici mogu odabrati opciju „započni novu sesiju”. Moguće je spremiti više od jedne sesije s pomoću istog alata i računa, pod uvjetom da su im nazivi različiti. Važno je da korisnici zabilježe adresu e-pošte, lozinku i naziv svake sesije alata OiRA.

18. Što ako korisnik naiđe na probleme pri pregledu OiRA-e na računalu, tabletu ili mobilnom telefonu?

Važno je provjeriti koristi li se najnovija verzija web-preglednika. Za najbolji pregled preporučuju se sljedeći web-preglednici: Windows Internet Explorer (IE 11), Google Chrome, Firefox i Safari.