Promotional resources

The OiRA community knows how important is to promote the OiRA tools and to make sure that their target users take them up. This is why it is constantly developing new promotional materials with the aim of reaching more micro and small enterprises and inspiring them to use the tools.

The materials available here include everything from videos and infographics to more traditional factsheets and presentations. All the materials can be downloaded for free and you can search them by country, language and category.

U videofilmovima i infografikama na zanimljiv se način objašnjava i promiče projekt primjene alata OiRA, općenita ideja koja iza njih stoji, te predstavljaju neki posebni alati prilagođeni pojedinim sektorima.

Prospekti i brošure mogu se upotrijebiti za upoznavanje šire javnosti s postojećim i novim alatima OiRA. Sadržavaju sažetke s najvažnijim informacijama i omogućuju korisnicima da na jednom mjestu saznaju što su to alati OiRA i kako im pristupiti.

Naše standardne prezentacije o alatima OiRA praktični su resurs za partnere projekta OiRA i sve ostale koji su zainteresirani konkretno za alate OiRA ili općenito za interaktivne alate za procjenu rizika.

Studije slučajeva o primjeni alata OiRA u različitim državama članicama nude snažne argumente u prilog primjeni tih alata. U studijama se obrađuju konkretne teme kao što su izgradnja partnerstva radi pristupa krajnjim korisnicima ili promicanje i razvoj alata OiRA.

Naši vodiči i priručnici namijenjeni su kao pomoć partnerima projekta OiRA i njihovim posrednicima tijekom cijelog procesa razvoja i promicanja njihovih alata OiRA.

Zidni i samostojeći plakati („pingvini”) te ostali materijali služe kako bi privukli pozornost, prenijeli jasnu poruku i potakli potencijalne korisnike da se prilikom upravljanja rizicima na radu koriste alatima OiRA.