Prednosti/nedostaci alata

Napredak informacijskih tehnologija i upotrebe interneta dovodi do razvoja raznih interaktivnih alata za pomoć u procjeni rizika na radu. S obzirom na poteškoće s kojima se suočavaju mala i mikropoduzeća pri sprečavanju rizika na radu, EU-OSHA fokusirala se na mogućnosti koje nude ove nove tehnologije kao pomoć svim malim i mikropoduzećima u sprečavanju rizika.

Glavni poticaji i prepreke za OiRA-u (ili za bilo koji interaktivni alat za procjenu rizika) navedeni su u nastavku.

Poticaji OiRA-e

 • Nova generacija alata za procjenu rizika: jednostavan pristup, jednostavna upotreba, besplatno za krajnje korisnike

Važno je za svaki projekt ili shemu koja se odnosi na mala i mikropoduzeća da su prilagođeni njihovim potrebama – da nisu presloženi ni preskupi(po mogućnosti besplatni). Konstantno se nastoji olakšati pristup alatima OiRA specifičnima za sektor, da bi se osiguralo da su prilagođeni korisnicima i da su jednostavni za upotrebu. Cilj je omogućiti malim i mikropoduzećima koja nikad nisu procjenjivala rizik ili to nisu napravila na sustavan i strukturiran način, da naprave prve korake u tom pogledu. Jednostavan pristup, jednostavna i besplatna upotreba preduvjeti su za uspjeh alata OiRA.

 • Pojednostavljena distribucija uz pomoć interneta

OiRA se može distribuirati velikom broju tvrtki, bez potrebe za upravljanjem troškovima i ograničenjima koji su povezani s ispisom i slanjem papirnatih dokumenata.

 • Razvojni sadržaj

OiRA se može jednostavno i trenutačno poboljšati da bi odrazila promjene u zakonodavstvu ili u razvoju novih primjera dobre prakse, novih procesa i sl., da bi se osiguralo da su alati uvijek ažurni.

Sadržaj alata također se može prilagoditi za različite krajnje korisnike. Razvojni inženjeri alata OiRA mogu odlučiti da se na početku koncentriraju na veće rizike u sektoru, a s vremenom dodaju nove module i nove informacije. Redovitim ažuriranjem sadržaj alata može postati opširniji tijekom godina.

 • Didaktička dimenzija

Intuitivna navigacija, obrazovni sadržaj, mogućnost rada vlastitim tempom i prekida rada zahvaljujući sustavima za sigurnosno kopiranje – ove značajke OiRA-e omogućuju korisnicima postupno vodstvo kroz njihov rad.

OiRA predlaže postepeni pristup od identifikacije opasnosti do dokumentirane procjene rizika. Krajnjim korisnicima, koji možda nikada prije nisu proveli procjenu rizika, omogućeno je vodstvo kroz proces, od prvog (identifikacija rizika) do zadnjeg koraka (izrada akcijskog plana / stvaranje dokumentirane procjene rizika).

OiRA se također može koristiti za:

  • obogaćivanje znanja i informacija (npr. ilustriranjem specifičnih rizika u sektoru ili demonstriranjem načina provođenja procjene rizika)

  • izvršavanje obuke, pogotovo stručnog osposobljavanja; budućim stručnjacima (frizerima, vozačima kamiona, pekarima itd.) mogu se prikazati glavni rizici u njihovom sektoru i kako provesti procjenu rizika pristupom relevantnom alatu i navigacijom kroz različite module i korake.

Alati OiRA potiču i osnažuju mala i mikropoduzeća u upravljanju sigurnošću i zdravljem na radu (OSH) interno ili na autonomniji način. Također naglašavaju potrebu konzultiranja sa stručnjakom OSH-a kada interno ne postoji dovoljno kapaciteta za ispravno rješavanje specifičnog rizika ili problema OSH-a.

 • Platforma za pristup drugim izvorima informacija

Alati OiRA također su platforma za pružanje jednostavnog pristupa krajnjim korisnicima, preko poveznica, videozapisa i fotografija, punom rasponu informacija i dokumenata, uključujući:

  • zakonodavstvo

  • smjernice

  • slučajeve dobre prakse

  • informativne listove, brošure i izvješća

 • Mogućnost praćenja upotrebe takvih alata

Činjenica da su ovi alati pruženi na internetu omogućuje statističko praćenje njihove upotrebe. U svrhu zaštite podataka i kao rezultat odluka dionika OiRA-e, statistički se podaci ne generiraju s obzirom na sadržaj alata (informacije koje pružaju krajnji korisnici). Statistički podaci OiRA-e fokusiraju se na općenitije probleme, primjerice broj stvorenih računa OiRA-e, broj provedenih procjena rizika i broj izrađenih akcijskih planova. Ove informacije prikupljene od krajnjih korisnika omogućit će da se alati OiRA tijekom godina poboljšaju (kada je riječ o uporabljivosti, jednostavnosti itd.) te omoguće procjenu neovisno o tome koriste li se alati ili ne, a tako će doći do svojih ciljanih korisnika – malih i mikropoduzeća.

Prepreke OiRA-e

 • Nedostatak svijesti o OSH (RA) među malim i mikropoduzećima

Glavni razlog koji organizacije koje ne provode redovite procjene rizika navode za neprovođenje procjene jest taj da su rizici i opasnosti već poznati (83 % ustanova) i da ne postoje veći problemi (80 %) (prema ESENER-2, EU-OSHA-inom drugom europskom istraživanju poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju). Ovi rezultati predstavljaju samo 24 % ispitanih radnih mjesta, ali otvaraju pitanje imaju li te ustanove, posebno one manje, zaista manje problema ili su samo manje svjesne rizika radnih mjesta.

 • Prevencija rizika nije glavni cilj ili briga malih i mikropoduzeća

S obzirom na ograničene resurse koje mala i mikropoduzeća imaju na raspolaganju te brigu vlasnika za ekonomski opstanak poslovanja, OSH nema veliki udio i nije prioritet za mnoga mala i mikropoduzeća. Prepreke dobrom upravljanju OSH-om uključuju:

  • slab gospodarski položaj mnogih malih i mikropoduzeća te nedovoljne razine ulaganja koja ona mogu izvršiti u infrastrukturu OSH-a

  • ograničeno znanje, svijest i kompetenciju vlasnika-rukovoditelja malih i mikropoduzeća u odnosu na OSH i na povezane regulatorne zahtjeve

  • ograničeni kapacitet mnogih malih i mikropoduzeća da sustavno obave svoje poslove (općenito)

  • poteškoće dopiranja do malih i mikropoduzeća (prvi korak) i uvjeravanje ili poticanje da provedu potrebne mjere za upravljanje OSH-om na sustavni i stručniji način (drugi korak).