Što je procjena rizika?

Postoje dobri razlozi za procjenu rizika. Ako se proces procjene rizika – početak pristupa upravljanju zdravljem i sigurnošću – ne provede ispravno ili se uopće ne provede, odgovarajuće se preventivne mjere vjerojatno neće identificirati niti uvesti.

Svake se godine milijuni ljudi diljem Europske unije ozlijedi na radu ili se njihovo zdravlje ozbiljno naruši na radnom mjestu. U tome leži važnost procjene rizika kao ključnog preduvjeta za zdrava radna mjesta. Procjena rizika dinamičan je proces koji omogućuje poduzećima i organizacijama da uspostave proaktivnu politiku upravljanja rizicima na radnim mjestima.

Zbog toga je važno da poduzeća svih vrsta i veličina redovito provode procjene. Pravilna procjena rizika između ostalog uključuje provjeru uzimaju li se u obzir svi relevantni rizici (ne samo oni koji su trenutačni ili očiti), provjeru učinkovitosti donesenih sigurnosnih mjera, evidentiranje ishoda procjene i redovitu provjeru procjene kako bi bila ažurirana.

Najbitniji zakonodavni akt Europske unije koji je važan za procjenu rizika je Okvirna direktiva 89/391. Ta je Direktiva prenesena u nacionalno zakonodavstvo. Međutim, države članice imaju pravo uvesti strože odredbe kako bi zaštitile svoje radnike (stoga trebate provjeriti određene zakone povezane s procjenom rizika u svojoj državi).

Europska komisija izradila je važne smjernice da bi pomogla državama članicama te poslodavcima i zaposlenicima u izvršavanju njihovih dužnosti procjene rizika, kako je utvrđeno u Okvirnoj direktivi 89/391. Informacije navedene u ovom odjeljku temelje se na tim smjernicama.

Definicije

Opasnosti

Opasnost može biti bilo što – materijali za rad, oprema, radne metode ili prakse – sve što potencijalno može uzrokovati ozljedu.

Rizici

Rizik je vjerojatnost, velika ili mala, da opasnost može uzrokovati ozljedu.

Procjena rizika

Procjena rizika proces je procjene rizika za sigurnost i zdravlje radnika od opasnosti na radu. To je sustavno ispitivanje svih aspekata rada kojim se razmatra:

  • što bi moglo izazvati ozljedu ili štetu;

  • mogu li se opasnosti eliminirati i, ako ne;

  • koje preventivne ili zaštitne mjere postoje ili bi trebale postojati u svrhu kontrole rizika.