Tények és számadatok

Ebben a szekcióban különböző forrásokból származó, a mikro- és kisvállalkozásokra vonatkozó adatok találhatók.

 • Mikro- és kisvállalkozások – gazdasági kulcsszereplők

  Úgy tűnik, hogy bizonyos okok elkerülhetetlenné teszik, hogy az EU gazdasági szereplői közül központi jelentőséget tulajdonítsunk a mikro- és kisvállalkozásoknak.

  Ami a vállalkozások számát illeti, az EU 28 tagállamában 2013-ban a nem pénzügyi vállalati szektorban tíz vállalkozásból több mint kilenc (92,4%) mikrovállalkozás, míg 6,4% kisvállalkozás volt.

 • Halálos balesetek az intézményméreti csoportokon belül

  2008 és 2012 között a legnagyobb arányban a legfeljebb 49 főt foglalkoztató vállalkozások munkavállalói körében fordult elő halálos baleset.

  A halálos balesetek terén az elmúlt években megfigyelhető tendencia azt is jelzi, hogy a gazdasági válság és fellendülés hatásai minden intézményméreti csoportban érezhető volt.

 • Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi szolgáltatót szerződtető vállalkozások

  A nagyobb intézmények a várakozásoknak megfelelően gyakrabban vesznek igénybe szolgáltatókat, mint a kisebbek.

  Az intézményméretbeli különbségek kissé nagyobbak, ha speciális szolgáltatásokról van szó, például ergonómiai szakértők vagy pszichológusok bevonásáról.

 • Különböző forrásokból származó munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi információk felhasználása

  Az intézmények számára létfontosságú, hogy hozzáférjenek bizonyos információkhoz, támogatáshoz és tanácsadáshoz.

  Érdekes módon az EU 28 tagállamában a felmérésben részt vevő létesítmények közel fele számolt be arról, hogy ha ilyen típusú információra van szüksége, akkor biztosítókhoz (48%) és a munkaügyi felügyelethez (48%) fordul.

 • Hivatalos munkavállalói képviselet az intézményen belül

  Amint az az ábrán is jól látszik, a hivatalos munkavállalói képviselet egyértelműen nő az intézmény méretének növekedésével.

  Ami a hivatalos munkavállalói képviseletet illeti, az EU 28 tagállamában működő intézmények 25%-ánál van üzemi tanács, míg 15%-uknál van munkahelyi szakszervezeti képviselő.

 • A munkavállalók képviselői és a vezetőség között a munkavédelemről folytatott egyeztetések gyakorisága

  Az egészségvédelmi és biztonsági kérdéseket az EU 28 tagállamában a munkavállalói képviselet valamely formájával rendelkező intézmények 56%-ánál vitatják meg „rendszeresen” a munkavállalók képviselői és a vezetőség tagjai.

  Ez az arány a mérettel együtt jelentősen növekszik. Ezzel szemben a legkisebb intézményeknél gyakoribb az eseti reagálás: 41%-uk arról számolt be, hogy ilyen megbeszélésekre „csak konkrét problémák felmerülésekor" kerül sor. Ez az arány az intézmények méretével együtt csökken.