You are here
1_shutterstock_216580792.jpg

Finanszírozási lehetőségek

Az EU-OSHA annak érdekében, hogy segítse az OiRA-partnereket az OiRA végrehajtásához szükséges finanszírozás biztosításában, rendszeresen információkat nyújt a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos, Unión belüli kezdeményezések számára elérhető finanszírozási lehetőségekről. Az EU-OSHA által legutóbb közzétett finanszírozási útmutató az „Uniós finanszírozási lehetőségek az EU-OSHA érdekelt felei számára” című kiadvány.

Az útmutató segítséget kíván nyújtani az EU-OSHA valamennyi érdekelt fele számára a megfelelő finanszírozási lehetőségek azonosításához. Fel kívánja hívni a figyelmet az uniós szintű finanszírozáshoz való hozzájutás különféle lehetőségeire, a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó kutatáshoz biztosított forrásoktól az állami intézmények által végzett tevékenységeken át a különböző szociális partnerek által kezdeményezett projektekig.

A kiadvány kiemeli a különböző uniós tagállamokon átívelő (gyakran az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamait és tagjelölt országokat is érintő) közös kezdeményezések számára kínálkozó finanszírozási lehetőségeket. Emellett az útmutató külön szakaszban tárgyalja a számos tagállam esetében az európai strukturális és beruházási alapokból rendelkezésre álló nemzeti finanszírozást.