Hogyan végezzünk kockázatértékelést?

Európai uniós szinten nincsenek rögzített szabályok arra vonatkozóan, hogy hogyan kell elvégezni a kockázatértékelést. (Ellenőriznie kell a kockázatértékelésre vonatkozó, az országában érvényes egyedi jogszabályokat). A kockázatértékelés megközelítésekor azonban két alapelvet mindig szem előtt kell tartani:

 • a kockázatértékelést úgy kell felépíteni, hogy valamennyi releváns veszélyre és kockázatra kiterjedjen (pl. nem szabad figyelmen kívül hagyni a takarításhoz hasonló feladatokat, amelynek elvégzésére esetleg a normál munkaidőn kívül kerül sor, vagy az olyan alárendelt szervezeti egységeket, mint például a hulladéktömörítés);

 • kockázat azonosítása esetén a kockázatértékelést az elsődleges alapelveknél kell kezdeni, a kockázat kiküszöbölhetőségének kérdésével.

A kockázatértékelés lépcsőzetes megközelítése

A munkahelyi kockázatok értékeléséről szóló európai útmutató több különböző lépésen alapuló módszert ajánl. Ez nem a kockázatértékelés elvégzésének egyetlen módszere, ugyanazon célkitűzés eléréséhez többféle módszer létezik. A kockázatértékelés elvégzésének nem létezik egyetlen "helyes" módja, mivel különféle körülmények között különféle módszerek működhetnek.

A legtöbb vállalkozás, de különösen a kis- és középvállalkozások esetében egy egyszerű, az alábbiakban bemutatásra kerülőhöz hasonló, ötlépéses megközelítés – amely a kockázatkezelés elemeit is magában foglalja – jól működik.

1. lépés A veszélyek és a kockázatnak kitett személyek azonosítása

A potenciálisan kárt okozó tényezők megkeresése a munkahelyen, és a veszélyeknek esetleg kitett munkavállalók azonosítása.

2. lépés A kockázatok értékelése és rangsorolása

A meglévő kockázatok becslése (a lehetséges kár súlyossága és valószínűsége…) és azok fontosság szerinti rangsorolása.

3. lépés Döntés a megelőző fellépésről

A kockázatok kiküszöbölését vagy szabályozását szolgáló megfelelő intézkedések azonosítása.

4. lépés Cselekvés

A megelőző és védintézkedések rangsorolási terv alapján végzett bevezetése.

5. Nyomon követés és felülvizsgálat

Az értékelést rendszeres időközönként felül kell vizsgálni a naprakészség biztosítása érdekében.

Tudni kell azonban, hogy vannak más módszerek is, amelyek ugyanolyan jól működnek, különösen bonyolultabb kockázatok és körülmények esetén. Az alkalmazott kockázatértékelési módszer a következőktől függ:

 • a munkahely jellege (pl. állandó vagy ideiglenes létesítmény)

 • a folyamat típusa (pl. ismétlődő műveletek, fejlődő/változó folyamatok, igény szerinti munka)

 • a végzett feladat (pl. ismétlődő, esetenkénti vagy magas kockázatú)

 • technikai bonyolultság.

Bizonyos esetekben a munkahellyel vagy tevékenységgel kapcsolatos valamennyi kockázatra kiterjedő egyetlen gyakorlat megfelelő lehet. Más esetekben a munkahely különböző részeire különféle megközelítések lehetnek megfelelők.

A kockázatértékelés dokumentálása

A munkahelyi kockázatértékelések eredményeit dokumentálni kell. Egy ilyen dokumentáció kiindulási alapként használható:

 • az érintetteknek szóló információkhoz

 • annak nyomon követéséhez, hogy a szükséges intézkedéseket végrehajtották-e

 • a felügyelő hatóságok számára készítendő bizonyítékhoz

 • a körülmények megváltozása miatti felülvizsgálathoz.

Legalább a következő adatokat célszerű dokumentálni:

 • a vizsgálatot végző személy(ek) neve és beosztása

 • az azonosított veszélyek és kockázatok

 • a különleges kockázatoknak kitett munkavállalói csoportok

 • a szükséges védintézkedések

 • az intézkedések bevezetésének részletei, például a felelős személy neve és a dátum

 • a későbbi nyomon követés és felülvizsgálat részletei, beleértve a dátumokat és a résztvevőket

 • a munkavállalóknak és képviselőiknek a kockázatértékelési folyamatba történő bevonásának részletei.

A kockázatértékelés dokumentációját a munkavállalókkal és/vagy képviselőikkel folytatott konzultáció alapján és részvételükkel kell elkészíteni, és tájékoztatásul hozzáférhetővé kell tenni számukra. A munkavállalókat minden esetben tájékoztatni kell a munkahelyüket érintő valamennyi kockázatértékelés eredményéről és az értékelés nyomán foganatosítandó intézkedésről.