Jogszabályok

A kockázatértékelésre vonatkozó legfontosabb európai jogszabály a 89/391 keretirányelv. Ez az irányelv valójában egy keretszabály, amely magában foglalja a "foglalkozási kockázatok megelőzését,... érintő általános elveket, továbbá általános iránymutatásokat tartalmaz az említett elvek végrehajtására" (1. cikk (2) bekezdés). A munkáltatók kötelességévé teszi, hogy a munkával kapcsolatos összes szempontból biztosítsák a munkavállalók biztonságát és egészségét, valamint azt, hogy a kockázatértékelés e kötelező munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi igazgatási rendszer szerves része legyen. Az irányelvnek megfelelően a kockázatértékelésnek egy átfogó munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi igazgatási folyamat kiindulópontjának kell lennie. Központi szerepet játszik, mivel lehetővé teszi a munkáltatók számára, hogy bevezessék munkavállalóik biztonságának és egészségének védelméhez szükséges intézkedéseket. 

A keretirányelvet átültették a nemzeti jogszabályokba. A tagállamoknak azonban joguk van szigorúbb előírásokat bevezetni a munkavállalók védelme érdekében (ezért kérjük, nézze meg az országában érvényes, a kockázatértékelésre vonatkozó nemzeti szabályozást!).