Adatvédelmi tudnivalók

Az Ügynökségnek a személyes adatok feldolgozásával megbízott szervezeti egysége

Andrew Smith, a Kommunikációs és Promóciós Osztály vezetője

Az adatfeldolgozás célja

A honlap használatával kapcsolatos névtelen statisztikák összeállítása céljából a weboldal valamennyi felkereséséről naplófájl készül, amely az alábbi összesített adatokat tartalmazza: összes látogatás száma, a felhasználók országa, a látogatások időtartama és a felhasználók által a látogatás során bejárt útvonal.

A feldolgozott adatok típusa

Az említett naplófájlok az alábbi információkat tartalmazzák:

  • A felhasználó IP-címe
  • Az a nap és időpont, amikor az internetes szerver fogadta a honlap felkeresésére irányuló felhasználói kérést
  • A kért URL
  • A kérelmezőnek (a felhasználónak) továbbított HTTP visszatérési kód
  • A kérelmező általi feldolgozás időtartama
  • A kérelmező böngészőazonosító karakterlánca.

Jogalap

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendelet és annak későbbi módosításai.

Az adatok feldolgozásának jogszerűsége

A feldolgozás a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: a 45/2001/EK rendelet) 5. cikkének a) pontján alapul.

Az adatok címzettjei

A személyes adatokhoz való hozzáférés az alábbi érintettek szerepkörén és feladatain (a szükséges ismeret elvén) alapul:

  • Az EU-OSHA szabályszerűen kijelölt munkatársai
  • Az EU-OSHA szerverét fenntartó külső szolgáltató
  • Adott esetben a Jogi Szolgálat, a Közszolgálati Törvényszék, az európai adatvédelmi biztos, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), az európai ombudsman, az Európai Számvevőszék és a Belső Ellenőrzési Szolgálat.

Valamennyi fent említett címzettnek eleget kell tennie a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak. Az EU-OSHA harmadik felek számára nem teszi hozzáférhetővé a személyes adatokat. Az EU-OSHA kereskedelmi jellegű közvetlen marketing céljára nem ad át személyes adatokat.

Sütik

A honlap az oldalon tett valamennyi látogatás alkalmával a munkamenetekhez kapcsolódó ideiglenes sütiket hoz létre. A sütik szükségesek a munkamenet engedélyezéséhez. A böngésző bezárását követően ezek törlődnek. A felhasználó IP-címét egyetlen süti sem tartalmazza. A sütik a munkamenetek azonosítására szolgáló egyedi azonosítóval rendelkeznek, amely a munkamenet elindítása tekintetében teljesen anonim.

Ez a weboldal az internetes statisztikák készítésére szolgáló Matomo nevű szoftvert használja, amely teljes körűen az EU-OSHA Európai Unióban található szerverein fut. A Matomo sütiket tárol az Ön számítógépén, személyes adatokat azonban nem gyűjt. A névtelen azonosító segítségével a Matomo azonosítani tudja az Ön munkamenetét, ez az azonosító azonban mások számára nem bír jelentéssel, és nem alkalmas az egyes felhasználók azonosítására.

Ha nem szeretné, hogy az EU-OSHA a Matomo segítségével nyomon kövesse az Ön tevékenységét, az alábbi mezőre kattintva kikapcsolhatja a szoftver működését.

A sütik Önről szóló személyes információt nem tartalmaznak, és az egyes felhasználók azonosítására nem alkalmasak.

Az érintett jogai

Az érintetteknek joguk van hozzáférni, helyesbíteni vagy blokkolni adataikat (az adatok pontatlansága esetén), kérni azok törlését, és feldolgozásuk ellen kifogással élni a 45/2001/EK rendelet 13., 14., 15., 16. és 18. cikkében előírt esetekben.

Amennyiben személyes adatainak gyűjtésével, feldolgozásával és felhasználásával kapcsolatban kérdése vagy panasza van, írjon nekünk erre az e-mail címre: information@osha.europa.eu, és az üzenet tárgyában tüntesse fel az „adatvédelem” szót.

Az adatok megőrzési idejére vonatkozó információk

A naplófájlokban szereplő információkat 2 évig tároljuk az EU-OSHA-nak az Európai Unió területén található külső szolgáltató által fenntartott szerverén.

A névtelen statisztikai jelentések létrehozásához felhasznált adatokat hosszabb ideig tároljuk.

Biztonsági intézkedések

Az adatokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáféréssel vagy jogellenes megváltoztatással, nyilvánosságra hozatallal vagy megsemmisítéssel szemben. Ilyen intézkedés többek között adatgyűjtési, -megőrzési és -feldolgozási gyakorlataink rendszeres belső felülvizsgálata, valamint olyan biztonsági intézkedések, mint a közlések megfelelő titkosítása, továbbá a személyes adatok tárolására szolgáló rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés elleni fizikai biztonsági intézkedések.

Információkérés

Az érintettek az adataik kezelésével kapcsolatos kérdéseiket a következő e-mail címre küldhetik az EU-OSHA adatvédelmi tisztviselőjének: dpo@osha.europa.eu

Az európai adatvédelmi biztos felkeresése

Az érintetteknek joguk van az európai adatvédelmi biztoshoz fordulni. Panaszaikat a következő e-mail címre küldhetik: http://www.edps.europa.eu, ha úgy vélik, az adatfeldolgozási eljárások nem a 45/2001/EK rendeletnek megfelelően zajlanak.