Mi az OiRA?

Az OiRA – online interaktív kockázatértékelés – olyan internetes platform, amely bármely nyelven lehetővé teszi ágazati kockázatértékelési eszközök standardizált formában történő egyszerű létrehozását.

A platformot az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) fejleszti és tartja fenn, alapját pedig a holland RI&E kockázatértékelési eszköz képezi.

Miért jött létre az OiRA projekt?

A megfelelő kockázatértékelés a kulcs az egészséges munkahelyekhez. A kockázatértékelés elvégzése azonban komoly kihívásokat tartogathat, különösen a mikro- és kisvállalkozások (mkv-k) számára, amelyek esetlegesen nem rendelkeznek a kellő erőforrásokkal vagy a kockázatértékelés hatékony elvégzéséhez szükséges munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi know-how-val.

Az OiRA célja e probléma megoldása. Ez az első olyan uniós szintű kezdeményezés, amely (elsősorban a tagállamokon, valamint uniós és tagállami szintű szociális partnereken – munkaadói és munkavállalói szervezeteken – keresztül) ösztönzi az európai mikro- és kisvállalkozásokat kockázataik értékelésére.

Melyek az OiRA célkitűzései?

 • Uniós szinten:

  • a munkahelyi kockázataikat értékelő és kezelő európai mikro- és kisvállalkozások számának növelése

  • hozzájárulás a munkahelyi balesetek és megbetegedések számának (megfelelő kockázatértékelés révén történő) csökkentéséhez és a munkakörülmények javításához

  • a vállalkozások segítése (megfelelő kockázatértékelés révén) versenyképességük növelésében (a munkahelyi balesetek és megbetegedések miatt felmerülő költségek csökkentésével, a betegállományok arányának mérséklésével stb.).

 • Nemzeti és ágazati szinten:

  • gyakorlati OiRA-eszközök rendelkezésre bocsátása a mikro- és kisvállalkozások számára weboldalaikon keresztül, valamint azok használatának előmozdítása

  • hozzájárulás a munkahelyi megbetegedések és balesetek számának csökkentésére irányuló nemzeti célkitűzésekhez OiRA-eszközök vállalkozások számára történő rendelkezésre bocsátásával.

 • Vállalati szinten:

  • a munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének biztosítása (a munkaadók és a vállalkozások általános kötelessége) az OiRA-eszközök vállalati és üzemi szintű használatának ösztönzésével, és ezáltal egy hatékony és eredményes kockázatértékelési folyamat bevezetésével

  • a kockázatértékelés folyamata körüli félreértések eloszlatása

  • a munkakörülmények javítása a munkahelyi kockázatok értékelésére szolgáló eszköz alkalmazásának előmozdításával és ezáltal a vállalatok teljesítményének javításával.

Hogyan működik az OiRA?

Az OiRA egy online platform, amely az (ágazati eszközök fejlesztők általi létrehozását lehetővé tevő) OiRA-eszközgenerátorból és az ágazati OiRA-eszközökből áll, amelyek interaktív weboldalon keresztül érhetőek el.

Az OiRA-eszközgenerátor ingyenesen elérhető az uniós és nemzeti szintű ágazati szociális partnerek, valamint az uniós és nemzeti hatóságok számára.

Az uniós vagy nemzeti szintű ágazati szociális partnerek, illetve az uniós vagy nemzeti hatóságok (az eszközök fejlesztői) arra használhatják fel az OiRA-eszközgenerátort, hogy kockázatértékelési eszközöket hozzanak létre különféle ágazatok, például a fodrászágazat számára. Ezeket az eszközöket – az ágazati OiRA-eszközöket – ezután a mikro- és kisvállalkozások rendelkezésére bocsátják kockázatértékelések elvégzéséhez.