Kockázatértékelés

Ennek jó oka van. Ha a kockázatértékelési folyamatot – a biztonsági és egészségvédelmi irányítási megközelítés kezdő lépését nem megfelelően vagy egyáltalán nem végzik el, nem valószínű, hogy megfelelő megelőző intézkedéseket lehet találni vagy bevezetni.

Az EU-ban évente több millióan sérülnek meg munkavégzés közben vagy szenvednek súlyos egészségkárosodást a munkahelyükön. Ezért olyan fontos a kockázatértékelés, amely kulcs az egészséges munkahelyekhez. A kockázatértékelés egy dinamikus folyamat, amely a vállalkozások és a szervezetek számára proaktív munkahelyi kockázatkezelési politika bevezetését teszi lehetővé.

Ezért fontos, hogy minden típusú és méretű vállalkozás rendszeres értékeléseket végezzen. A megfelelő kockázatértékelés többek között magában foglalja annak ellenőrzését, hogy valamennyi felmerülő kockázatot figyelembe vették-e (nem csak a közvetlen vagy nyilvánvaló kockázatokat), tartalmazza az elfogadott biztonsági intézkedések hatékonyságának ellenőrzését, az értékelés eredményeinek dokumentálását és az értékelés naprakészen tartásához az értékelés rendszeres felülvizsgálatát.

A kockázatkezelésre vonatkozó legfontosabb európai jogszabály a 89/391 keretirányelv. Ezt az irányelvet átültették a nemzeti jogszabályokba. A tagállamoknak azonban joguk van szigorúbb előírásokat bevezetni a munkavállalók védelme érdekében (ezért kérjük, nézze meg az országában érvényes, a kockázatértékelésre vonatkozó nemzeti szabályozást!).

Az Európai Bizottság egy fontos útmutatót dolgozott ki, hogy segítse a tagállamokat, valamint a munkáltatókat és a munkavállalókat a 89/391 keretirányelvben meghatározott kockázatértékelési feladataik teljesítésében. Az ebben a szakaszban található információk ezen az útmutatón alapulnak.

Fogalommeghatározások

Veszélyek:

Minden veszélyes lehet – legyen az munkaanyag, felszerelés, munkamódszer vagy gyakorlat –, ami kárt okozhat.

Kockázatok

A kockázat – kicsi vagy nagy – azt jelenti, hogy valaki a veszély következtében megsérülhet.

Kockázatértékelés

A kockázatértékelés a munkahelyi veszélyekből fakadó egészségi és biztonsági kockázatok értékelésének folyamata. Ez a munka összes aspektusának rendszerszerű vizsgálatát jelenti, ami áttekinti, hogy:

  • mi okozhat sérülést vagy kárt,

  • kiküszöbölhetők-e a veszélyek, és ha nem,

  • milyen megelőző vagy védintézkedéseket tesznek vagy kellene tenni a kockázatok kezelése érdekében.