Tól

OiRA starfsgreina verkfærin sem boðið er upp á hér eru fáanleg fyrir ör- og smáfyrirtæki til að framkvæma áhættumat, til að hjálpa þeim að setja upp skjalfest mat sem er sniðið að þeirra þörfum. Tólin má sækja án endurgjalds á netinu og má auðveldlega fá aðgang að með því að smella á viðeigandi hlekk. Hverjum hlekk fylgir stutt lýsing á tólinu og nafninu á þeim OiRA samstarfsaðila sem þróaði það. Hægt er að leita að tólum eftir landi, tungumáli og atvinnugeira.

Results for ""
Sýnir 1 - 5 frá 5

Electrical & related works

Iceland

Icelandic

Rafmagnsvinna

OiRA verkfæri fyrir rafmagn er frábært verkfæri til þess að meta almennar áhættur sem fylgja því að vinna við rafmagn. Þetta áhættumat er aðallega ætlað í almenn rafmagnsverkefni og er hugsað fyrir lítil eða meðalstór fyrirtæki.Verkfærið leysir ekki af hólmi flóknara áhættumat sem fylgir stærri verkefnum eða sérverkefnum þar sem öryggiskröfur eru mjög háar. En verkfærið er mjög gott grunn áhættumat fyrir þau fyrirtæki sem ekki hafa aðgang að áhættumati fyrir rafmagn.Þetta verkefni var samstarfsverkefni Rafmenntar og Vinnueftirlitsins. Allar ábendingar varðandi verkfærið má senda á andri@ar.is.

Agriculture, forestry & fishing

Iceland

Icelandic

Búum vel – rafrænt áhættumat

Öryggis- og vinnuverndarmál eru mikilvægur þáttur í rekstri í nútímalandbúnaði. Oira-verkfærið hjálpar bændum og öðrum sem starfa við landbúnað að meta þær áhættur sem felast í starfsumhverfinu. Rafrænu áhættumati er ætlað að vera leiðarvísir fyrir notandann og minnka líkur á slysum. Þegar búið er að svara öllum þáttum áhættumatsins skilar Oira skýrslu til notandans sem er eingöngu aðgengileg honum og til eigin notkunar. Áhersla er lögð á brunavarnir, slysavarnir og meðferð og umgengni við vélar. Heilsufarsþættir eru metnir og einnig er farið yfir gildi smitvarna. Ásýnd og býlis og umgengni hefur sitt að segja um áhættustig og eru þeir þættir einnig teknir til skoðunar. Oira-áhættumatið er unnið í samvinnu Vinnueftirlitsins og Bændasamtaka Íslands. Það er byggt á leiðbeiningahefti um öryggi og vinnuvernd í landbúnaði sem er aðgengilegt á www.bondi.is.

Hairdressers & beauty salons

Iceland

Icelandic

Hársnyrtistofur

Verkfærið er auðvelt í notkun, ókeypis og opið öllum. Í því eru settar fram tillögur og dæmi um úrbætur í vinnuumhverfinu, tilvísanir í lög og reglur og myndir til útskýringar. Verkfærið metur áhættu fyrir notandann og sér um að skrifa lokaskýrslu. Í framhaldinu þarf vinnustaðurinn að gera nauðsynlegar úrbætur. Áhættumatið skiptist í fimm efnisþætti: Vinna á hársnyrtistofu, hússnæði, notkun efna, starfsandi og streita og vinnuverndarstarf.

Hotels restaurants catering

Iceland

Icelandic

Veitingahús og mötuneyti

Verkfærið er áhættumatsverkfæri fyrir Veitingahús og mötuneyti. Verkfærið er hugsað fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, fyrir 50 starfsmenn og færri. Verkfærið er auðvelt í notkun, ókeypis og opið öllum. Í verkfærinu eru settar fram tillögur og dæmi um úrbætur í vinnuumhverfinu. Einnig eru tilvísanir í lög og reglur og fjöldi mynda til útskýringar. Verkfærið metur áhættu fyrir notandann og sér um að skrifa lokaskýrslu. Í verkfærinu eru sjö meginkaflar. Það eru Móttaka og geymsla aðfanga, Eldhúsið, Veitingar og þjónusta, Uppvak og þrif, Tæki og búnaður, Starfsandi og Streita og Vinnuverndarstarf.

Office work & administration

Iceland

Icelandic

Vinna á skrifstofu

Verkfærið er áhættumatsverkfæri fyrir Vinnu á skrifstofu. Verkfærið er auðvelt í notkun, ókeypis og opið öllum. Í verkfærinu eru settar fram tillögur og dæmi um úrbætur í vinnuumhverfinu. Einnig eru tilvísanir í lög og reglur og fjöldi mynda til útskýringar. Verkfærið metur áhættu fyrir notandann og sér um að skrifa lokaskýrslu. Í verkfærinu eru fjórir meginkaflar. Það eru Almenn skrifstofustörf, Umhverfi og skipulag skrifstofu, Starfsandi og Streita og Vinnuverndarstarf.