You are here
shutterstock_103662077.jpg

Hvað er OiRA?

OiRA – gagnvirka áhættumatstólið á Netinu - er vefkerfi sem býður upp á gerð staðlaðra áhættumatstóla fyrir atvinnugreinar á hvaða tungumáli sem er.

Það er þróað og viðhaldið af Vinnuverndarstofnun Evrópu (EU-OSHA) og er byggt á hollenska hættumatstólinu RI&E

Hvers vegnar var OiRA verkefnið þróað?

Viðeigandi áhættumat er lykillinn að heilbrigðum vinnustöðum Þó getur framkvæmd áhættumats verið töluvert flókin, sérstaklega fyrir ör- og smáfyrirtæki (MSE), þar sem þau kann að skorta úrræði og þekkingu á vinnuvernd (OSH) til að framkvæma hana á árangursríkan hátt.

OiRA (gagnvirka áhættumatstólið á Netinu) miðar að því að sigrast á þessu. Það er fyrsta verkefnið á vettvangi ESB til að hvetja evrópsk ör- og smáfyrirtæki til að leggja mat á áhættur sínar (aðallega í gegnum aðildarríkin og aðila vinnumarkaðarins á vettvangi ESB og aðildarríkjanna)

Hver eru markmið OiRA?

 • Á Evrópuvísu:

  • að auka fjölda ör- og smáfyrirtækja í Evrópu sem meta og stjórna áhættum á sínum vinnustað

  • að stuðla að því að fækka (með viðeigandi áhættumati) vinnuslysum og sjúkdómum og bæta vinnuaðstæður

  • að hjálpa fyrirtækjum (með viðeigandi hættumati) að verða samkeppnishæfari (með því að draga úr kostnaði sem hlýst af vinnuslysum og sjúkdómum, lækka tíðni veikindaleyfa, o.s.frv.).

 • Á landsvísu og innan atvinnugeira:

  • að ör- og smáfyrirtæki hafi til umráða hagnýt OiRA tól í gegnum vefsíður sínar og kynna notagildi þeirra

  • að stuðla að markmiðum á landsvísu í þá átt að draga úr fjölda vinnuslysa og sjúkdóma með því að gera OiRA tólin aðgengileg fyrirtækjum.

 • Innan fyrirtækja:

  • að tryggja vinnuvernd starfsmanna (almenn skylda vinnuveitenda og fyrirtækja) með því að hvetja til notkunar á OiRA tólum í fyrirtækjum og vinnusölum og þar með koma á fót traustu áhættumatsferli

  • að einfalda hættumatsferlið

  • að bæta vinnuskilyrði með því að stuðla að notkun á tólinu til að meta hættur á vinnustað og þannig að bæta frammistöðu fyrirtækja.

Hvernig virkar OiRA?

OiRA er vettvangur á Netinu sem samanstendur af OiRA tólaskaparanum (þar sem þróunaraðilar geta búið til atvinnugreinatól) og OiRA starfsgeira verkfærum, sem eru aðgengileg í gegnum gagnvirka vefsíðu.

OiRA tólaskaparinn er í boði frítt fyrir aðila vinnumarkaðarins innan ESB og á landsvísu, og fyrir ESB og landsyfirvöld.

Aðilar vinnumarkaðarins á vettvangi ESB eða landsvísu og ESB eða landsyfirvöld (þróunaraðilar tólanna) geta notað OiRA tólaskaparann til að skapa áhættumatstól fyrir ólíka geira, t.d. hárgreiðslugeirann. Þessi tól - OiRA starfsgeira verkfærin - eru síðan gerð aðgengileg fyrir ör- og smáfyrirtæki til að framkvæma áhættumat.