You are here
OSH_001297_0.jpg

Hvað er áhættumat?

Áhættumat er fyrsta mikilvæga skrefið við forvarnir gegn vinnuslysum og sjúkdómum.

Það eru góðar ástæður fyrir þessu. Ef áhættumatsferlið - sem er upphafspunktur á stjórnun öryggis- og heilsuverndar - er ekki unnið vel, eða ef að hefur hreinlega ekki verið yfirhöfuð gert, er ólíklegt að viðeigandi fyrirbyggjandi aðgerðir verði fundnar eða innleiddar.

Á hverju ári slasast milljónir einstaklinga innan ESB við vinnu eða verða fyrir alvarlegu heilsutjóni á vinnustað. Þess vegna er áhættumatið svona mikilvægt og lykilþáttur í vinnuvernd. Áhættumat er margþætt ferli sem gerir fyrirtækjum og stofnunum kleift að innleiða forvirka stefnu í áhættustjórnun á vinnustaðnum.

Þess vegna er mikilvægt að fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum framkvæmi reglulega slíkt mat. Í áhættumati sem er rétt unnið er meðal annars gengið úr skugga um að allar viðeigandi hættur séu teknar með í reikninginn (ekki eingöngu þær sem eru mest aðkallandi eða áberandi), skilvirkni innleiddra öryggisaðgerða er athuguð, niðurstöður mats og endurskoðun mats er skrásett með reglulegu millibili.

Mikilvægasta evrópska lagasetningin sem snýr að áhættumati er rammatilskipunin 89/391 (EN). Tilskipunin hefur verið færð yfir í landslöggjöf. Aðildarríki hafa aftur á móti rétt á að innleiða strangari ákvæði til að vernda starfsfólk sitt (þess vegna ættirðu að kynna þér þá löggjöf sem snýr að áhættumati í þínu landi).

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur látið búa til mikilvægar leiðbeiningar til að hjálpa aðildarríkjum, sem og vinnuveitendum og starfsfólki, að uppfylla skyldur sínar í tengslum við áhættumat eins og þær koma fram í rammatilskipuninni 89/391. Upplýsingarnar í þessum kafla byggja á þessum leiðbeiningum.

Skilgreiningar

Hættur

Hætta getur verið hvað sem er — hvort sem um ræðir efni, búnað, vinnuaðferðir eða -venjur — sem geta valdið skaða.

Áhættur

Áhætta er möguleiki, mikill og lítill, á að einhver verði fyrir tjóni af völdum hættunni.

Áhættumat

Áhættumat felst í því að meta þá hættu sem steðjar að öryggi starfsfólks á vinnustað. Það er kerfisbundin skoðun á öllum þáttum vinnu, þar sem litið er til eftirfarandi:

  • Hvað kann að valda meiðslum eða skaða

  • Hvaða áhættu er hægt að koma í veg fyrir, og ef ekki;

  • hvaða fyrirbyggjandi ráðstafanir þurfa að vera til staðar til að stjórna áhættunni.

 

Önnur úrræði

Utanaðkomandi úrræði