You are here

Strumenti

Gli strumenti settoriali dell’OiRA qui forniti sono a disposizione delle micro e piccole imprese affinché queste ultime li utilizzino per effettuare valutazioni dei rischi, aiutandole a produrre una valutazione documentata adeguata alle loro esigenze. Gli strumenti si possono scaricare gratuitamente e sono facilmente accessibili facendo clic sul relativo collegamento. Ogni collegamento è accompagnato da una breve descrizione dello strumento e dal nome del partner OiRA che lo ha sviluppato. È possibile effettuare una ricerca degli strumenti per paese, lingua e settore.

Toggle search
Toggle search
Visualizzati 1 - 10 di 242
1-17 F-A 300.jpg
13/01/2021
Spettacoli dal vivo
Finlandia
Finlandese

Live performance

This OiRA risk assessment for the performing arts helps to identify the main occupational risks, to eliminate or reduce the harm caused by them by various measures, and to print an action plan in the reporting section.

Tämä esittävän taiteen OiRA -riskinarviointi auttaa tunnistamaan työhön liittyvät keskeisimmät vaara-, haitta- ja kuormitustekijät, poistamaan tai vähentämään niistä aiheutuvaa haittaa erilaisin toimenpitein sekä raportointiosiossa tulostamaan työsuojelun toimintaohjelman.

1-18 F-A 300.jpg
22/12/2020
Produzione manifatturiera
Lavorazione del metallo
Lettonia
Lettone

Metal works

This tool is intended for companies performing metal works. Typically, occupational health and safety in this sector covers safety aspects caused by work with equipment. However there is more to it. The  sector is characterized by multiple risk factors including different types of dust and fumes, noise, exposure to chemical substances, poor ergonomics including manual lifting of heavy weights and much more.

The tool starts It with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Do not forget to implement the proposed preventive measures! The tool includes tips on exhaust ventilation, fire safety, workplace ergonomics, training of workers etc.

Proper risk assessment and management will protect employees from risks to their safety and health at work. Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts metālapstrādes uzņēmumiem. Šajā nozarē bieži tiek runāts par nelaimes gadījumiem, kuru cēlonis ir darbs ar aprīkojumu vai metāla skaidas. Tomēr kopumā nozarei ir raksturīgi dažādi darba vides riska faktori – abrazīvie putekļi, metināšanas aerosols, troksnis, darbs ar dažādām ķīmiskām vielām, smagu priekšmetu celšana un pārvietošana, nepiemērots mikroklimats un apgaismojums u.c. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par ventilācijas uzlabošanu, ugunsdrošību, darba vietu iekārtošanu, darbinieku apmācībām u.c. Tie ļauj darbiniekus pasargāt gan no arodslimībām, gan nelaimes gadījumiem. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus pārtikas ražošanā nodarbinātajiem, bet ļaut arī saglabāt viņu veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

1-10 F-A 300_0.jpg
22/12/2020
Istruzione
Spagna
Spagnolo

Secondary education

1-10 F-A 300.jpg
22/12/2020
Istruzione
Spagna
Catalano

Secondary education

1-40b F-A 300.jpg
03/12/2020
Autoveicoli, riparazione e attività correlate
Finlandia
Finlandese

Car and heavy duty vehicles repair and maintenance

This OiRA tool covers the main hazards and risks in car and heavy duty vehicles repair and maintenance. It’s been created for micro and small companies operating in this sector to help them managing their occupational safety and health risks. The content of this tool has been created with joint effort by the national OiRA partner the Finnish Institute of Occupational Health, the Finnish Central Organization for Motor Trades and Repairs, the Employers' Federation of Road Transport (ALT), the National Emergency Supply Agency (NESA)/Land Transport Pool, the Industrial Union, the Trade Union Pro, the Transport Workers’ Union AKT and the Centre for Occupational Safety....

childhood education_A - 300_1.jpg
30/11/2020
Istruzione
Spagna
Catalano

Early childhood education

childhood education_A - 300_0.jpg
30/11/2020
Istruzione
Spagna
Spagnolo

Early childhood education

1-37 F-A 300.jpg
27/11/2020
Trasporto, distribuzione e logistica automobilistici
Repubblica ceca
Ceco

Road transport

1-28 F-A 300_0.jpg
27/11/2020
Produzione manifatturiera
Lavorazione del legno e attività correlate
Repubblica ceca
Ceco

Woodworking

2-2 F-A 300.jpg
27/11/2020
Costruzione e manutenzione
Repubblica ceca
Ceco

Construction

Pages