You are here
1_shutterstock_216580792.jpg

Finansavimo galimybės

Siekdama padėti OiRA partneriams užtikrinti finansavimą, reikalingą OiRA projektų įgyvendinimui, EU-OSHA periodiškai teikia informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) iniciatyvų finansavimo galimybes ES. Naujausias EU-OSHA parengtas finansavimo vadovas – „EU funding opportunities for EU-OSHA stakeholders“ (liet. Finansavimo galimybės ES EU-OSHA suinteresuotiesiems subjektams).

Šio vadovo tikslas – padėti visiems EU-OSHA suinteresuotiesiems subjektams nustatyti tinkamas finansavimo galimybes. Juo siekiama didinti informuotumą apie skirtingas galimybes gauti finansavimą ES lygmeniu – nuo finansavimo DSS tyrimams iki finansavimo viešojo sektoriaus institucijų vykdomai veiklai ir įvairių socialinių partnerių inicijuojamiems projektams.

Atkreipiamas dėmesys į bendrų iniciatyvų skirtingose ES valstybėse narėse (prie kurių dažnai prisideda Europos laisvosios prekybos asociacijos šalys narės ir šalys kandidatės) finansavimo galimybes. Be to, vadove yra skyrius apie nacionalinį finansavimą iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų kelioms valstybėms narėms.