You are here
OSH_001540_0.jpg

Teisės aktai

Svarbiausias su rizikos vertinimu susijęs Europos teisės aktas yra Pagrindų direktyva 89/391. Šioje direktyvoje nustatyti „bendrieji profesinės rizikos prevencijos principai, taip pat bendrosios šių principų įgyvendinimo gairės“ (1 straipsnio 2 dalis). Joje nustatyta, kad darbdaviai privalo užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą visais su darbu susijusiais aspektais ir kad rizikos vertinimas yra šio privalomo profesinės saugos ir sveikatos valdymo pagrindas. Pagal direktyvą visapusį profesinės saugos ir sveikatos valdymo procesą reikia pradėti nuo rizikos vertinimo. Jis yra toks svarbus, kadangi remdamiesi juo darbdaviai gali įgyvendinti priemones, būtinas darbuotojų saugai užtikrinti ir sveikatai apsaugoti. 

Pagrindų direktyva buvo perkelta į nacionalinę teisę. Valstybėms narėms paliekama teisė nustatyti griežtesnes taisykles, siekiant apsaugoti savo darbuotojus (todėl kviečiame susipažinti su konkrečiais savo šalies teisės aktais, susijusiais su rizikos vertinimu).