You are here

Priemonės

Čia teikiamomis konkretiems sektoriams pritaikytomis OiRA priemonėmis mažosios ir labai mažos įmonės gali naudotis rizikos vertinimams atlikti; šios priemonės padeda joms parengti dokumentuotą vertinimą, atitinkantį jų poreikius. Šias priemones galima atsisiųsti nemokamai. Jas rasite spustelėję atitinkamą nuorodą. Prie kiekvienos nuorodos pridedamas trumpas priemonės aprašymas ir ją parengusio OiRA partnerio pavadinimas. Priemonių galima ieškoti pagal šalį, kalbą ir sektorių.

Clear filter
Toggle search
Toggle search
Rodoma 1 – 10 iš 16
1-5 F-A 72_3.jpg
30/09/2016
Variklinės transporto priemonės, remontas ir susijusi veikla
Lietuva
Lithuanian

Automobilių remontas

Ši OiRA priemonė yra skirta mažoms ir vidutinėms automobilių remonto dirbtuvėms. Automobilių remonto darbai apima didelį skirtingų ir pavojingų darbų spektrą. Todėl darbuotojus veikia skirtinga rizika tiesiogiai priklausanti nuo atliekamų darbų. Ši priemonė leidžia įvertinti pagrindinius rizikos veiksnius esančius šiame ekonominės veiklos sektoriuje, tokius kaip dažymas, kėbulo remonto darbai, suvirinimas ir kiti. Priemonės dėka darbuotojai sužino apie visus galimus pavojus ir žino prevencines priemones šiai rizikai sumažinti arba pašalinti.

Ši OiRA priemonė yra skirta mažoms ir vidutinėms automobilių remonto dirbtuvėms. Automobilių remonto darbai apima didelį skirtingų ir pavojingų darbų spektrą. Todėl darbuotojus veikia skirtinga rizika tiesiogiai priklausanti nuo atliekamų darbų. Ši priemonė leidžia įvertinti pagrindinius rizikos veiksnius esančius šiame ekonominės veiklos sektoriuje, tokius kaip dažymas, kėbulo remonto darbai, suvirinimas ir kiti. Priemonės dėka darbuotojai sužino apie visus galimus pavojus ir žino prevencines priemones šiai rizikai sumažinti arba pašalinti.

1-23 F-A 72_0.jpg
30/08/2017
Gamyba
Lietuva
Lithuanian

Baldų gamyba

Atliekant baldų gamybos darbus negalima nepaisyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. Keliama naudojamų įrenginių rizika turi būti kiek įmanoma sumažinama, ypatingai didelį dėmesį skiriant darbuotojų mokymui, įrenginių priežiūrai ir kolektyvinėms saugos priemonėms. Pavojus darbuotojų saugai ir sveikatai kyla dėl medienos dulkių, pavojingų cheminių medžiagų, triukšmo, naudojant įrenginius be saugos įtaisų, netaisyklingo krovinių tvarkymo rankomis ir gaisro/sprogimo pavojaus.

Atliekant baldų gamybos darbus negalima nepaisyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. Keliama naudojamų įrenginių rizika turi būti kiek įmanoma sumažinama, ypatingai didelį dėmesį skiriant darbuotojų mokymui, įrenginių priežiūrai ir kolektyvinėms saugos priemonėms. Pavojus darbuotojų saugai ir sveikatai kyla dėl medienos dulkių, pavojingų cheminių medžiagų, triukšmo, naudojant įrenginius be saugos įtaisų, netaisyklingo krovinių tvarkymo rankomis ir gaisro/sprogimo pavojaus.

1-46 F-A 72_8.jpg
30/09/2016
Darbas kontoroje ir administravimas
Lietuva
Lithuanian

Darbas biure

OiRA priemonė Darbas biure apima praktiškai visus darbus kurie gali būti atliekami biure. Nors iš pirmo žvilgsnio tokie darbai atrodo mažiausiai pavojingi nes nėra vykdomi sudėtingi technologiniai procesai bei nėra naudojami sudėtingi įrenginiai. Tačiau ergonominiai rizikos veiksniai yra labai svarbūs, nes darbuotojai gali patirti nugaros bei riešo skausmus dėl nepatogios kūno padėties darbo metu. Taip pat labai svarbūs yra psichosocialiniai rizikos veiksniai, tokie kaip stresas darbe ir mobingas.

OiRA priemonė Darbas biure apima praktiškai visus darbus kurie gali būti atliekami biure. Nors iš pirmo žvilgsnio tokie darbai atrodo mažiausiai pavojingi nes nėra vykdomi sudėtingi technologiniai procesai bei nėra naudojami sudėtingi įrenginiai. Tačiau ergonominiai rizikos veiksniai yra labai svarbūs, nes darbuotojai gali patirti nugaros bei riešo skausmus dėl nepatogios kūno padėties darbo metu. Taip pat labai svarbūs yra psichosocialiniai rizikos veiksniai, tokie kaip stresas darbe ir mobingas.

1-45 F-A 72.jpg
30/09/2016
Didmeninė ir mažmeninė prekyba
Lietuva
Lithuanian

Didmeninė ir mažmeninė prekyba ne maisto produktais

Didmeninė ir mažmeninė prekyba ne maisto produktais yra sudėtinga ekonominė veikla nes yra naudojami įvairūs kėlimo įrenginiai, keliami sunkūs kroviniai ir pan. Ši OiRA priemonė skirta būtent toms įmonėms kuriuos atlieka tiek didmeninę prekybą sandėliuose tiek mažmeninė prekyba prekybos vietose. Akivaizdu, kad mažmeninė prekyba yra mažiau pavojinga veikla, nes jos metu rečiau naudojami mechaniniai kėlimo įrenginiai. Tačiau krovinių tvarkymas rankomis yra priskiriami prie pavojingų darbų ir gali turėti įtakos darbuotojų sveikatai bei įvairioms stuburo ligoms dėl sunkių krovinių kilnojimo.

Didmeninė ir mažmeninė prekyba ne maisto produktais yra sudėtinga ekonominė veikla nes yra naudojami įvairūs kėlimo įrenginiai, keliami sunkūs kroviniai ir pan. Ši OiRA priemonė skirta būtent toms įmonėms kuriuos atlieka tiek didmeninę prekybą sandėliuose tiek mažmeninė prekyba prekybos vietose. Akivaizdu, kad mažmeninė prekyba yra mažiau pavojinga veikla, nes jos metu rečiau naudojami mechaniniai kėlimo įrenginiai. Tačiau krovinių tvarkymas rankomis yra priskiriami prie pavojingų darbų ir gali turėti įtakos darbuotojų sveikatai bei įvairioms stuburo ligoms dėl sunkių krovinių kilnojimo.

1-2 F-A-72.jpg
01/10/2019
Maisto gaminimas ir pardavimas
Lietuva
Lithuanian

Kepyklos

Parengta OiRA priemonė „Kepyklos“ skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurių ekonominė veikla yra „kepyklos ir miltinių produktų gamyba“. Šioje priemonėje įvardinti pavojai su kuriais susiduria darbuotojai, kurie dirba šios ekonominės veiklos įmonėse, tai darbo įrenginiai, pavojingos ir kenksmingos medžiagos, karšti paviršiai, krovinių tvarkymas rankomis ir kt. Taip pat siūlomos prevencinės priemonės galinčio padėti pašalinti ar sumažinti riziką iki priimtinos. OiRA priemonės pagalba darbdaviai galės įvertinti kokią profesinę riziką kelią rizikos veiksniai su kuriais susiduria darbuotojai, bei sukurti darbuotojams tokią darbo aplinką, kurioje būtų užtikrinta darbuotojų saugą ir kurioje darbuotojai nepatirtų žalos savo sveikatai.

Parengta OiRA priemonė „Kepyklos“ skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurių ekonominė veikla yra „kepyklos ir miltinių produktų gamyba“. Šioje priemonėje įvardinti pavojai su kuriais susiduria darbuotojai, kurie dirba šios ekonominės veiklos įmonėse, tai darbo įrenginiai, pavojingos ir kenksmingos medžiagos, karšti paviršiai, krovinių tvarkymas rankomis ir kt. Taip pat siūlomos prevencinės priemonės galinčio padėti pašalinti ar sumažinti riziką iki priimtinos. OiRA priemonės pagalba darbdaviai galės įvertinti kokią profesinę riziką kelią rizikos veiksniai su kuriais susiduria darbuotojai, bei sukurti darbuotojams tokią darbo aplinką, kurioje būtų užtikrinta darbuotojų saugą ir kurioje darbuotojai nepatirtų žalos savo sveikatai.

1-28 F-A 72_2.jpg
30/09/2016
Medienos apdirbimas ir susijusi veikla
Lietuva
Lithuanian

Medienos apdirbimas

Medienos apdirbimo sektorius yra priskiriamas prie labai pavojingų ekonominės veiklos sektorių, nes daug nelaimingų atsitikimų įvyksta šiame sektoriuje. Ši OiRA priemonė apima praktiškai visus įmanomus darbus ir įrenginius, kurie gali būti naudojami vykdant medienos apdribimo darbus. Labai svarbu nepamiršti, kad kartu su sudėtingais medienos apdirbimo įrenginiais yra naudojamos įvairios cheminės medžiagos medienos apdorojimui. Darbuotojai kenčia nuo didelio triukšmo, medienos dulkių, sunkių krovinių kilnojimo ir cheminių medžiagų naudojimo, ir rizika dėl sprogimo pavojaus. Todėl priemonėje pateikta labai daug efektyvių prevencinių priemonių šiai rizikai pašalinti arba sumažinti.

Medienos apdirbimo sektorius yra priskiriamas prie labai pavojingų ekonominės veiklos sektorių, nes daug nelaimingų atsitikimų įvyksta šiame sektoriuje. Ši OiRA priemonė apima praktiškai visus įmanomus darbus ir įrenginius, kurie gali būti naudojami vykdant medienos apdribimo darbus. Labai svarbu nepamiršti, kad kartu su sudėtingais medienos apdirbimo įrenginiais yra naudojamos įvairios cheminės medžiagos medienos apdorojimui. Darbuotojai kenčia nuo didelio triukšmo, medienos dulkių, sunkių krovinių kilnojimo ir cheminių medžiagų naudojimo, ir rizika dėl sprogimo pavojaus. Todėl priemonėje pateikta labai daug efektyvių prevencinių priemonių šiai rizikai pašalinti arba sumažinti.

1-26 F-A 72_0.jpg
30/08/2017
Gamyba
Lietuva
Lithuanian

Plastikinių gaminių gamyba

Ši priemonė skirta įmonėms, kurios gamina plastikinius gaminius (poliuretano, kompozitiniai plastikiniai gaminiai, polistireninio putplasčio gaminiai, termoplastiniai gaminiai) bei perdirba plastikines atliekas. Pagrindiniai pavojai atliekant plastikinių gaminių gamybą: judančios įrenginių dalys, krovinių tvarkymas rankomis, biologiniai rizikos veiksniai, pavojingos cheminės medžiagos, triukšmas, elektros srovės pavojus. Siekiant kiek tai yra įmanoma sumažinti riziką, kylančią dėl šių veiksnių, svarbiausia yra nenaudoti techniškai netvarkingų įrenginių, įrengti saugos ženklus, užtikrinti tinkamą vėdinimą, naudoti asmenines apsaugos priemones, darbuotojų mokymas.

Ši priemonė skirta įmonėms, kurios gamina plastikinius gaminius (poliuretano, kompozitiniai plastikiniai gaminiai, polistireninio putplasčio gaminiai, termoplastiniai gaminiai) bei perdirba plastikines atliekas. Pagrindiniai pavojai atliekant plastikinių gaminių gamybą: judančios įrenginių dalys, krovinių tvarkymas rankomis, biologiniai rizikos veiksniai, pavojingos cheminės medžiagos, triukšmas, elektros srovės pavojus. Siekiant kiek tai yra įmanoma sumažinti riziką, kylančią dėl šių veiksnių, svarbiausia yra nenaudoti techniškai netvarkingų įrenginių, įrengti saugos ženklus, užtikrinti tinkamą vėdinimą, naudoti asmenines apsaugos priemones, darbuotojų mokymas.

1-20 F-A 72_0.jpg
30/08/2017
Gamyba
Lietuva
Lithuanian

Siuvimo paslaugos

Ši priemonė skirta įmonėms atliekančioms siuvimo, sukirpimo ir lyginimo paslaugas. Pagrindiniai pavojai atliekant audinių sukirpimą, siuvimą ir lyginimą : elektros srovės pavojus, aštrūs įrankiai, krovinių tvarkymas rankomis, ilgalaikis
sėdimas darbas, ergonomika, paslydimai, pargriuvimai ir t.t. Siekiant kiek tai yra įmanoma sumažinti riziką, kylančią dėl šių veiksnių, svarbiausia yra darbuotojų mokymas, darbo vietos įrengimas, ergonomikos principų žinojimas, pertraukų darymas, įrenginių priežiūra.

Ši priemonė skirta įmonėms atliekančioms siuvimo, sukirpimo ir lyginimo paslaugas. Pagrindiniai pavojai atliekant audinių sukirpimą, siuvimą ir lyginimą : elektros srovės pavojus, aštrūs įrankiai, krovinių tvarkymas rankomis, ilgalaikis
sėdimas darbas, ergonomika, paslydimai, pargriuvimai ir t.t. Siekiant kiek tai yra įmanoma sumažinti riziką, kylančią dėl šių veiksnių, svarbiausia yra darbuotojų mokymas, darbo vietos įrengimas, ergonomikos principų žinojimas, pertraukų darymas, įrenginių priežiūra.

1-15 F-A 72.jpg
20/10/2018
Valymo paslaugos
Lietuva
Lithuanian

Skalbyklos

Ši priemonė skirta įmonėms, atliekančioms skalbimo, sauso cheminio valymo, dėmių valymo, garinimo ir lyginimo paslaugas, t.y. skalbykloms. Priemonėje nurodomi rizikos veiksniai susiję ne tik su technologiniais procesais, bet ir su gaminių priėmimu, svorio kėlimu, cheminėmis medžiagomis ir t.t.

Ši priemonė skirta įmonėms, atliekančioms skalbimo, sauso cheminio valymo, dėmių valymo, garinimo ir lyginimo paslaugas, t.y. skalbykloms. Priemonėje nurodomi rizikos veiksniai susiję ne tik su technologiniais procesais, bet ir su gaminių priėmimu, svorio kėlimu, cheminėmis medžiagomis ir t.t.

1-36 F-A 72_0.jpg
20/02/2020
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
Lietuva
Lithuanian

Socialinės paslaugos

Pages