You are here
shutterstock_103662077.jpg

Kas yra OiRA?

OiRA – internetinė interaktyvi rizikos vertinimo priemonė – yra internetinė platforma, sudaranti galimybę paprastu ir standartizuotu būdu kurti sektorių rizikos vertinimo priemones bet kokia kalba.

Ją sukūrė ir prižiūri Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA), remdamasi Nyderlandų rizikos vertinimo priemone RI&E.

Kodėl buvo sukurtas OiRA projektas?

Tinkamas rizikos vertinimas padeda užtikrinti saugias darbo vietas. Tačiau atlikti rizikos vertinimą gali būti gana sudėtinga, ypač labai mažoms ir mažosioms įmonėms (LMMĮ), kurioms gali trūkti išteklių ar praktinės patirties darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) srityje, kad galėtų tai atlikti veiksmingai.

OiRA projektu siekiama išspręsti šią problemą. Tai pirmoji ES lygmens iniciatyva, kuria siekiama paskatinti Europos LMMĮ įvertinti savo riziką (daugiausia valstybėms narėms ir socialiniams partneriams – darbdaviams ir darbuotojams – imantis priemonių ES ir valstybių narių lygmenimis).

Kokie yra OiRA tikslai?

 • Europos lygmeniu:

  • didinti profesinę riziką vertinančių ir valdančių LMMĮ skaičių Europoje;

  • padėti (atliekant tinkamą rizikos vertinimą) sumažinti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų skaičių ir gerinti darbo sąlygas;

  • padėti įmonėms (atliekant tinkamą rizikos valdymą) tapti konkurencingesnėms (mažinti dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir dėl profesinių ligų patiriamas išlaidas, mažinti laikinojo nedarbingumo dėl ligos procentinę dalį ir kt.).

 • Nacionaliniu ir sektorių lygmenimis:

  • suteikti teisę labai mažoms ir mažosioms įmonėms savo interneto svetainėse taikyti praktines OiRA priemones ir skatinti jas naudoti;

  • padėti siekti nacionalinių tikslų – mažinti profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe skaičių, suteikiant įmonėms teisę taikyti OiRA priemones.

 • Įmonių lygmeniu:

  • užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą (bendra darbdavių ir įmonių pareiga) skatinant naudotis OiRA priemonėmis įmonių ir gamybos patalpų lygmenimis, taip užtikrinant tinkamą rizikos vertinimo procesą;

  • išaiškinti rizikos vertinimo procesą;

  • gerinti darbo sąlygas skatinant naudoti darbo rizikos vertinimo priemonę, taip gerinant įmonių darbo rezultatus.

Kaip veikia OiRA?

OiRA yra internetinė platforma, kurią sudaro OiRA priemonių rengimo įrankis (kuriuo naudodamiesi projektų rengėjai gali kurti konkrečiam sektoriui pritaikytas priemones), ir konkretiems sektoriams pritaikytos OiRA priemonės, prieinamos naudojantis interaktyvia svetaine.

OiRA priemonių rengimo įrankiu nemokamai gali naudotis ES ir nacionaliniu lygmeniu veikiantys sektoriaus socialiniai partneriai, taip pat ES ir nacionalinės valdžios institucijos.

ES ar nacionaliniu lygmeniu veikiantys sektoriaus socialiniai partneriai ir ES ar nacionalinės valdžios institucijos (priemonių rengėjos) gali naudotis OiRA priemonių rengimo įrankiu rizikos vertinimo priemonėms skirtingiems sektoriams, pavyzdžiui, kirpimo paslaugų sektoriui, sukurti. Tuomet šiomis priemonėmis – konkrečiam sektoriui pritaikytomis OiRA priemonėmis – gali pradėti naudotis LMMĮ rizikos vertinimams atlikti.