Fakti un skaitļi

Šajā sadaļā sniegti dati par MMU no dažādiem avotiem.

 • MMU — nozīmīgi ekonomikas dalībnieki

  Nenoliedzami mazos uzņēmumus un mikrouzņēmumus (MMU) var pietiekami pamatoti uzskatīt par vieniem no svarīgākajiem ES ekonomikas dalībniekiem.

  Uzņēmumu skaita ziņā 2013. gadā ES-28 nefinanšu uzņēmējdarbības nozarē vairāk nekā deviņas desmitdaļas uzņēmumu (92,4 %) bija mikrouzņēmumi, bet tikai 6,4 % — mazie uzņēmumi.

 • Letāli negadījumi uzņēmumu lieluma klasēs

  Laikposmā no 2008. gada līdz 2012. gadam vislielākais letālu negadījumu īpatsvars darbinieku vidū bija uzņēmumos, kur bija ne vairāk kā 49 darbinieki.

  Pēdējos gados novērojamā bojāgājušo skaita dinamika liecina, ka ekonomikas lejupslīdes un atveseļošanas sekas ietekmēja visu uzņēmumu lielumu grupas.

 • Uzņēmumu norādītais DDVA pakalpojumu lietošanas līmenis

  Kā prognozēts, lielie uzņēmumi biežāk nekā mazie uzņēmumi norāda, ka lieto šos pakalpojumus.

  Manāmi vairāk atšķiras speciālistu pakalpojumu, piemēram, ergonomikas ekspertu un psihologu, izmantošanas līmenis dažāda lieluma uzņēmumos.

 • No dažādiem avotiem iegūtas DDVA informācijas lietošana

  Uzņēmumiem ir svarīga piekļuve informācijai, atbalstam un konsultācijām.

  Interesanti, ka gandrīz puse apsekoto ES-28 uzņēmumu norāda, ka vēršas pie apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem (48 %) un darba inspekcijā (48 %), ja tiem ir vajadzīga šāda veida informācija.

 • Oficiāla darbinieku pārstāvība uzņēmumos

  Kā norādīts attēlā, oficiāla darbinieku pārstāvība nepārprotami palielinās, augot uzņēmuma lielumam.

  Runājot par oficiālu darbinieku pārstāvību, 25 % ES-28 valstu uzņēmumu ir izveidotas uzņēmumu padomes, bet arodbiedrību pārstāvji darbojas 15 % uzņēmumu.

 • Cik bieži darbinieku pārstāvji un vadība savstarpēji apspriež DDVA jautājumus

  Darbinieku pārstāvju un vadības apspriedes par DDVA jautājumiem regulāri notiek 56 % ES-28 valstu uzņēmumu, kuros ir darbinieku pārstāvība.

  Šis īpatsvars ievērojami palielinās, augot uzņēmumu lielumam. Savukārt mazajos uzņēmumos biežāk ir sastopama ad hoc jautājumu risināšana, jo 41 % no tiem ziņo, ka šādas apspriedes notiek tikai tad, ja rodas konkrētas problēmas, un šis rādītājs samazinās, augot uzņēmumu lielumam.