You are here
1_shutterstock_216580792.jpg

Finansēšanas iespējas

Lai palīdzētu OiRA partneriem nodrošināt finansējumu, kas tiem nepieciešams OiRA ieviešanai, EU-OSHA regulāri sniedz informāciju par finansēšanas iespējām, kādas ir pieejamas ES darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) iniciatīvām. Jaunākais EU-OSHA publicētais materiāls attiecībā uz finansēšanu ir ES finansēšanas iespējas EU-OSHA ieinteresētajām pusēm.

Šā materiāla mērķis ir palīdzēt visām EU-OSHA ieinteresētajām personām atrast piemērotas finansēšanas iespējas. Tas ir paredzēts izpratnes palielināšanai par dažādajām iespējām ES līmenī iegūt finansējumu, sākot no finansējuma DDVA pētniecībai un beidzot ar valsts institūciju veiktajām aktivitātēm un dažādu sociālo partneru ierosinātajiem projektiem.

Jo īpaši izceltas finansēšanas iespējas dažādu ES dalībvalstu kopīgajām iniciatīvām (bieži arī kopā ar Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstīm un kandidātvalstīm). Turklāt materiālā ir arī sadaļa par valsts finansējumu no Eiropas struktūrfondiem un investīciju fondiem, kas pieejams vairākām dalībvalstīm.