You are here

Primary tabs

Croatian Institute for Health Protection and Safety at Work - Horvātija

Kontaktinformācija
Radoslava Cimermana 64a
10020
Zagreb
Horvātija
Website:
Tālrunis vispārīgai informācijai:
+385 1 655 87 05
Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra ir tīkla organizācija, kas sastāv no kontaktpunktiem visās ES dalībvalstīs, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstīs, kā arī kandidātvalstīs un iespējamajās kandidātvalstīs. Sazinieties ar valsts kontaktpunktu šeit