Biežāk uzdotie jautājumi par OiRA

Pirms nosūtāt jautājumu, lūdzu, pārliecinieties, ka esat apskatījis(-usi) turpmāk sniegtos biežāk uzdotos jautājumus. Varbūt uz Jūsu jautājumu jau ir atbildēts.

1. Kas ir <I><I>OiRA</I></I>?

OiRA (tiešsaistes interaktīvā riska novērtēšana) ir izstrādājusi Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA), un šis rīks ir ērti lietojama bezmaksas interneta lietojumprogramma, kas var palīdzēt mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem pakāpeniski iedibināt riska novērtēšanas procesu, sākot no darba vietas risku konstatēšanas un novērtēšanas un beidzot ar lēmumu pieņemšanu par profilaktiskām darbībām, šādu darbību veikšanu, kontroli un ziņošanu.

2. Kāpēc izveidoja <I>OiRA</I>?

Ir pietiekami daudz datu, kas liecina, ka mikrouzņēmumiem un maziem uzņēmumiem (MMU) kopumā ir zināmi trūkumi to darbībā attiecībā uz riska novērtējumu un preventīvās politikas apstiprināšanu. OiRA tiecas to risināt un palīdzēt MMU uzlabot darba drošību un veselības aizsardzību (DDVA).

3. Kas ir riska novērtējums?

riska novērtējums ir visu darba aspektu sistemātiska pārbaude, kurā tiek apsvērts:

 • kas var izraisīt ievainojumus vai kaitējumu;
 • vai iespējams novērst apdraudējumus;
 • ja nevar novērst apdraudējumus, kādi profilaktiskie vai aizsardzības pasākumi jāievieš, lai kontrolētu riskus.
4. Kāpēc visas tīmekļa vietnes sadaļas nav pieejamas visās ES valodās?

Visās ES valodās ir tulkotas tikai tās tīmekļa vietnes sadaļas, kas ir pastāvīgākas, bet tās, ko nemitīgi aktualizē, ir pieejamas tikai angliski. To dara, lai racionālāk izmantotu EU-OSHA resursus.

5. Kas ir <I>OiRA</I> kopiena?

OiRA kopienu veido organizācijas un cilvēki, kas izstrādā OiRA rīkus. Tās mērķis ir atvieglot OiRA rīku izstrādi, rosinot rīku, zināšanu un labās prakses savstarpējo apmaiņu, veicinot kopdarbību, nostiprinot kopienā jau pastāvošās attiecības un veidojot jaunas attiecības.

6. Vai ir iespējams izveidot saiti uz <I>OiRA</I> tīmekļa vietni?

Jā. EU-OSHA atļauj ievietot (un rosina to darīt) saites uz visām OiRA tīmekļa vietnes lapām (OiRA rīki, OiRA veicināšanas materiāli, …).

7. Kas var kļūt par <I>OiRA</I> partneri un <I>OiRA</I> kopienas locekli?

Tie ir nozaru sociālie partneri (darba devēju un darba ņēmēju organizācijas) ES un valstu līmenī, kā arī ES un valstu iestādes (ministrijas, darba inspekcijas, DDVA institūcijas u. tml.).

8. Vai <I>OiRA</I> ir privātuma politika?

OiRA rīku lietotāju rīcībā nodod EU-OSHA. Tā kā EU-OSHA ir ES struktūra, uz to nepastarpināti attiecināma Regula (EK) Nr. 45/2001, garantējot, ka visi dati tiek apstrādāti godīgi, likumīgi un tikai ierobežotiem un stingri noteiktiem mērķiem, kā arī tiek droši uzglabāti.

Rīkā tiek uzglabāti šāda veida personas dati:

 • e-pasta kontaktadrese;
 • rīcības plānā minēto par pasākumiem atbildīgo personu vārdi un uzvārdi (šos vārdus un uzvārdus uzrādīt nav obligāti);
 • citi vārdi un uzvārdi, kas var parādīties laukos, kur tekstu ievada brīvā formā.

Lai aizsargātu personas datus, EU-OSHA veic šādus pasākumus:

 • nodrošina, ka personas dati lietotājiem no ārienes nav pieejami;
 • garantē drošības pasākumus, lai aizsargātu pret neatļautu piekļuvi;
 • nodrošina sakaru attiecīgu šifrēšanu.

OiRA privātuma politikas pilns teksts pieejams šeit.

9. Kādā veidā <I>OiRA</I> kopiena koplieto un pielāgo savus darbus?

Koplietošana notiek, pamatojieties uz Creative Commons licencēm.

Šāda veida licence piedāvā lietotājiem darba koplietošanas un pielāgošanas iespēju, ievērojot vairākus īpašus nosacījumus, tostarp, ka darbs nedrīkst būt komerciāls un ka pareizi jānorāda atsauce uz to.

Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet šīs tīmekļa vietnes: http://creativecommons.org/ un http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.

10. Kāda veida programmatūra ir <I>OiRA</I>?

OiRA ir atvērtā pirmkoda programmatūra. Brīvā un atvērtā pirmkoda programmatūra tiek neierobežoti licencēta, lai lietotājiem piešķirtu tiesības to izmantot, pētīt, mainīt un uzlabot, jo ir pieejams tās pirmkods.

OiRA programmatūra ir izstrādāta, par pamatu ņemot uzņēmumu saturu pārvaldības sistēmu Plone(1) un saglabājot tās biznesa loģiku pievienojumpakotnēs Euphorie(2) un osha.oira(3). Klienta pusē tiek izmantota jaunākā HTML5 tehnoloģija, kas nodrošina izvērstu sadarbību ar Patternslib bibliotēku(4).


(1) https://plone.org/
(2) https://github.com/EU-OSHA/euphorie
(3) https://github.com/EU-OSHA/osha.oira
(4) http://patternslib.com/

11. Ko piedāvā <I>OiRA</I> rīki?

OiRA rīki nodrošina:

 • dokumentu, kurā reģistrēti riska novērtējuma rezultāti, kuru var lejupielādēt, rediģēt un izdrukāt; šo dokumentu var izmantot par pamatu informācijai, ar ko iepazīstina attiecīgās personas; lai kontrolētu, vai nepieciešamie pasākumi ir veikti; kā pierādījumus, ko uzrādīt uzraudzības iestādēm; kā arī pārskatīšanai, ja apstākļi ir mainījušies;
 • rīcības plānu (arī to iespējams lejupielādēt, rediģēt un izdrukāt), kas koncentrēts uz profilaktisko pasākumu īstenošanu un kurā atzīmēts, kurš veic kādas darbības, kādā termiņā u. tml.;
 • pārskatu par visiem riskiem; šo dokumentu var izmantot par pamatu informācijai, ar ko iepazīstina attiecīgās personas, kā arī izmantot, lai kontrolētu, vai tiek pienācīgi strādāts ar konstatētajiem riskiem un veicamajiem pasākumiem;
 • pārskatu par ieviešamajiem profilakses un aizsardzības pasākumiem; šo dokumentu var izmantot par pamatu informācijai, ar ko iepazīstina attiecīgās personas, kā arī izmantot, lai kontrolētu nākamo trīs mēnešu laikā ieviešamos pasākumus.
12. Kas nepieciešams, lai piereģistrētos kādā no <I>OiRA</I> rīkiem?

Jānorāda derīga e-pasta adrese un parole. Tiklīdz lietotājs ir piereģistrējies, rīku jau uzreiz var sākt lietot (nav nepieciešams gaidīt apstiprinājuma e-pastu).

Piesakoties sistēmā, nepieciešams ievadīt e-pasta adresi un paroli. Lietotājs tiek automātiski novirzīts uz piereģistrēto kontu.

Novērtējuma un pieteikšanās informācija ir privāta un citiem nav redzama (skatīt OiRA privātuma politiku).

13. Kas nepieciešams, lai veiktu <I>OiRA</I> rīka izmēģinājuma sesiju?

Lietotājs var sākt izmantot rīku bez reģistrēšanās, veicot izmēģinājuma sesiju. Tad, ja rīks atbilst lietotāja vajadzībām un sagaidītajam, var reģistrēties, norādot e-pasta adresi un paroli. Vieslietotāji nevar saglabāt ievadīto informāciju vai lejupielādēt atskaites.

14. Kas notiek, ja lietotājs aizmirst paroli?

Lietotājs var izmantot paroles atgādināšanas funkciju, pēc derīgas e-pasta adreses ievadīšanas saņemot pieteikšanās rekvizītus.

15. Vai kontam ir iespējams nomainīt paroli un/vai e-pasta adresi?

Kad lietotājs ir pieteicies, var nospiest mazo trīsstūrīti tīmekļa lapas augšējā labajā stūrī (blakus e-pasta adresei) un sekot saitei, lai atjauninātu paroli un/vai e-pasta adresi.

16. Vai riska novērtēšana jāpaveic vienas sesijas laikā vai arī to iespējams saglabāt, lai pie tās atgrieztos vēlāk?

Kad OiRA sesija ir sākusies, lietotājam ir iespēja to apturēt pirms tās beigām. Pie sesijas var atgriezties vēlāk, izvēloties OiRA rīka sesijas nosaukumu. Ik reizi, kad tiek izvēlēta iespēja “turpināt”, sniegtā informācija tiek saglabāta.

17. Vai ir iespējams atvērt vēl vienu <I>OiRA</I> rīku vai ar to pašu rīku veikt citu novērtēšanu (no tā paša konta)?

Kad lietotāji ir pieteikušies sistēmā, noklikšķinot uz mazā trīsstūrīša augšējā kreisajā stūrī (blakus tam OiRA rīka nosaukumam, kuru viņi izmanto), iespējams piekļūt iepriekšējām sesijām un riska novērtējumiem, kā arī lietotāji var izvēlēties iespēju “sākt jaunu sesiju”. Ar vienu un to pašu rīku un no viena un tā paša konta var saglabāt vairākas sesijas, ja vien tām ir piešķirti atšķirīgi nosaukumi. Svarīgi, lai lietotāji pierakstītu e-pasta adresi, paroli un katrai OiRA sesijai piešķirto nosaukumu.

18. Kas notiek, ja lietotājam rodas sarežģījumi, skatot <I>OiRA</I> personālajā datorā, planšetdatorā vai mobilajā tālrunī?

Ir svarīgi pārliecināties, ka tiek izmantota interneta pārlūkprogrammas jaunākā versija. Lai skatīšanās būtu sekmīga, iesakām šādas interneta pārlūkprogrammas: Windows Internet Explorer (IE 11), Google Chrome, Firefox un Safari.