You are here

Rīki

OiRA šeit nodrošinātie un nozarēm paredzētie rīki ir pieejami mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem, lai tos varētu izmantot riska novērtējumu veikšanai un lai tie palīdzētu viņiem sagatavot dokumentētu novērtējumu, kas pielāgots viņu vajadzībām. Rīkus iespējams lejupielādēt bez maksas, un tiem ir ērti piekļūt, noklikšķinot uz attiecīgās saites. Katrai saitei ir īss rīka apraksts un tā OiRA partnera nosaukums, kurš to ir izstrādājis. Rīkus var meklēt pēc valsts, valodas un nozares.

Toggle search
Toggle search
Rāda 1 - 10 no 192
1-2 F-A-72_5.jpg
06/04/2020
Pārtikas ražošana un pārdošana
Kipra
Greek

Bakeries

1-4 F-A 72_6.jpg
06/04/2020
Viesnīcas, restorāni, ēdināšanas iestādes
Slovēnija
Slovenian

Waiters

1-46 F-A 72_9.jpg
18/03/2020
Biroja darbs un administrācija
Itālija
Italian

Working in offices - updated tool version

This is the updated version of the Italian office tool. The former version will still be available until end December 2020 on the webpage of the Italian authorities, the Ministry of Labour and Social Policy and the National Institute for Workers' Compensation. New risk assessments should however only be done with this new version. All risk assessments done with the former version are also still available under each individual account when logging in.

...

...

1-29 F-A 72_1.jpg
09/03/2020
Kalnrūpniecība un karjeru izstrāde
Portugāle
Portuguese

Quarries

1-36 F-A 72_0.jpg
20/02/2020
Cilvēku veselība un sociālo darbinieku aktivitātes
Lietuva
Lithuanian

Social services

2-3 F-A 72_3.jpg
08/01/2020
Būvniecība un apkope
Portugāle
Portuguese

Construction

The building construction sector which is mainly made up of micro and small companies registers high levels of work accidents. This sector is characterized by several risk factors, such as working at heights, moving loads, handling machinery and work equipment, the presence of dust and other hazardous chemicals, improper posture, noise and vibration, as well as adverse weather conditions. Accidents usually occur due to unsafe conditions and / or actions. This tool aims to contribute to an improvement of working conditions in the building construction sector, as it allows for an assessment of existing risks and suggests measures to be implemented to control these risks and produces an action plan to be implemented at the workplace.

O setor da construção de edifícios apresenta níveis de sinistralidade laboral elevados sendo constituído fundamentalmente por micro e pequenas empresas. Este setor é caracterizado por vários fatores de risco, destacando-se o trabalho em altura, a movimentação de cargas, o manuseamento de máquinas e equipamentos de trabalho, a presença de poeiras e outras substâncias químicas perigosas, posturas inadequadas, ruído e vibrações, bem como, a condições climáticas adversas. Os acidentes ocorrem geralmente devido a condições e/ou atos inseguros. Esta ferramenta visa assim contribuir para uma melhoria das condições de trabalho no setor da construção de edifícios, pois permite efetuar uma avaliação dos riscos existentes, sugere medidas a implementar para o controlo desses riscos e, produz um plano de ação a ser implementado nos locais de trabalho.

1-11 F-A 72.jpg
08/01/2020
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
Latvija
Latvian

Mežizstrāde

Šis rīks ir paredzēts uzņēmumiem, kas veic mežizstrādes darbus. Tā ir nozare, kurā raksturīgi dažādi darba vides riska faktori – mehāniskas dabas riski. ko izraisa dažāda darba aprīkojuma izmantošana, troksnis, vibrācija, darbam nepiemērotas temperatūras, klimatisko apstākļu izmaiņas, darbs neērtās pozās, smagu priekšmetu celšana un pārvietošana u.c. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par ergonomiku, darba aprīkojumu, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem u.c. Tie ļauj darbiniekus pasargāt no nelaimes gadījumiem, kas rodas no krītošiem kokiem, samazināt slodzi mugurai un locītavām, novērst trokšņa radīto dzirdes pasliktināšanos, kā arī ieviest galvenos ugunsdrošības principus utt. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus darbiniekiem būvobjektos, bet ļaut arī saglabāt viņu veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

Šis rīks ir paredzēts uzņēmumiem, kas veic mežizstrādes darbus. Tā ir nozare, kurā raksturīgi dažādi darba vides riska faktori – mehāniskas dabas riski. ko izraisa dažāda darba aprīkojuma izmantošana, troksnis, vibrācija, darbam nepiemērotas temperatūras, klimatisko apstākļu izmaiņas, darbs neērtās pozās, smagu priekšmetu celšana un pārvietošana u.c. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par ergonomiku, darba aprīkojumu, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem u.c. Tie ļauj darbiniekus pasargāt no nelaimes gadījumiem, kas rodas no krītošiem kokiem, samazināt slodzi mugurai un locītavām, novērst trokšņa radīto dzirdes pasliktināšanos, kā arī ieviest galvenos ugunsdrošības principus utt. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus darbiniekiem būvobjektos, bet ļaut arī saglabāt viņu veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

Pages