Promotional resources

The OiRA community knows how important is to promote the OiRA tools and to make sure that their target users take them up. This is why it is constantly developing new promotional materials with the aim of reaching more micro and small enterprises and inspiring them to use the tools.

The materials available here include everything from videos and infographics to more traditional factsheets and presentations. All the materials can be downloaded for free and you can search them by country, language and category.

Videomateriāli un infografikas saistošā veidā skaidro un popularizē OiRA projektu, OiRA rīku pamatideju un dažus specifiskus OiRA nozaru rīkus.

Lai informētu plašāku auditoriju par OiRA un tā jaunajiem OiRA rīkiem, var izmantot bukletus un brošūras. Tajās ir kodolīgi kopsavilkumi, kuri sniedz lietotājiem galveno informāciju par to, kas ir OiRA rīki un kā tiem piekļūt.

Mūsu standarta prezentācijas par OiRA ir parocīgs resurss OiRA partneriem un jebkurai personai, kura interesējas konkrēti par OiRA vai par interaktīvajiem riska novērtēšanas rīkiem kopumā.

Spēcīgs arguments par labu šo rīku lietošanai ir vairākās dalībvalstīs veiktie gadījuma pētījumi par OiRA ieviešanu. Tajos uzmanība vērsta uz konkrētiem tematiem, tādiem kā partnerību veidošana, lai uzrunātu galalietotājus, vai OiRA rīku popularizēšana un izstrāde.

Mūsu ceļvežu un rokasgrāmatu mērķis ir sniegt atbalstu OiRA partneriem un to starpniekiem visā OiRA rīku izstrādes un popularizēšanas procesā.

Plakātus, izrullējamus stāvplakātus un citus materiālus izmanto uzmanības pievēršanai, lai nodotu skaidru vēstījumu un aicinātu potenciālos lietotājus apsvērt OiRA rīkus arodrisku pārvaldībai.