Rīku priekšrocības/trūkumi

Informācijas tehnoloģiju progresa un interneta izmantošanas rezultātā tiek izstrādāts plašs interaktīvo rīku klāsts, kas palīdz novērtēt arodriskus. Ņemot vērā grūtības, ar kādām saskaras mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi (MMU) arodriska novēršanā, EU-OSHA darbība ir koncentrēta uz iespējām, ko piedāvā šīs jaunās tehnoloģijas, lai atvieglotu MMU riska novēršanas procesu.

Turpmāk aplūkoti galvenie virzītājfaktori un šķēršļi OiRA (vai jebkuram citam interaktīvajam riska novērtēšanas rīkam).

OiRA virzītājfaktori

 • Jauna riska novērtēšanas rīku paaudze: viegla piekļuve, ērta lietošana, gala lietotājiem bez maksas

Ir svarīgi, lai jebkurš projekts vai sistēma, kas paredzēta MMU, būtu pielāgota to vajadzībām — tie nedrīkst būt pārlieku sarežģīti vai dārgi (vēlams, lai būtu par brīvu). Nemitīgi tiek pieliktas pūles, lai atvieglotu piekļuvi nozarēm paredzētajiem OiRA rīkiem un nodrošinātu, ka tie ir lietotājiem draudzīgi un vienkārši. Mērķis ir dot iespēju spert pirmos soļus šajā virzienā tiem MMU, kuri līdz šim riskus nekad nav vērtējuši vai to nav darījuši sistemātiski un strukturēti. Lai OiRA rīki darbotos veiksmīgi, priekšnoteikumi ir viegla piekļuve, viegla lietošana un bezmaksas pieejamība.

 • Izplatīšanas veicināšana caur internetu

OiRA ir iespējams izplatīt ļoti lielam skaitam uzņēmumu, izvairoties no izmaksām un šķēršļiem, kas rodas, ja jādrukā un jāizsūta dokumenti papīra formātā.

 • Evolucionārs saturs

OiRA iespējams viegli un nekavējoties izmainīt, lai atspoguļotu izmaiņas tiesību aktos vai lai iestrādātu labas prakses piemērus, jaunus procesus utt., tādējādi nodrošinot, ka rīki vienmēr ir aktualizēti.

Rīku saturu arī iespējams piemērot dažādiem gala lietotājiem. OiRA rīka izstrādātāji var izlemt sākotnēji koncentrēties tikai uz lielākajiem nozares riskiem, bet tad laika gaitā pievienot jaunus moduļus un jaunu informāciju. Pateicoties regulārajiem atjauninājumiem, rīka saturs gadu gaitā var tikt pilnveidots.

 • Didaktiskā dimensija

Intuitīva navigācija, izglītojošs saturs, iespēja strādāt savā tempā un pārtraukt darbu, pateicoties dublējumsistēmai — šīs OiRA funkcijas ļauj lietotājus soli pa solim izvadīt cauri darbam.

OiRA piedāvā pakāpenisku pieeju, sākot no apdraudējuma konstatēšanas, līdz dokumentētam riska novērtējumam. Gala lietotāji, kuri, iespējams, nekad iepriekš nav veikuši riska novērtēšanu, tiek izvadīti cauri procesam no pašas pirmās darbības (risku konstatēšana) līdz pēdējai (rīcības plāna izstrādāšana/dokumentēta riska novērtējuma sagatavošana).

OiRA iespējams izmantot arī:

  • lai vairotu zināšanas un informētību (piemēram, ilustrējot nozarei raksturīgos riskus vai parādot, kā veikt riska novērtēšanu);

  • lai veiktu apmācību, jo īpaši profesionālo apmācību; topošajiem speciālistiem (frizieriem, kravas automašīnu šoferiem, maizniekiem u. tml.), tādējādi parādot, kādi ir galveni riski viņu nozarē un kā veikt riska novērtēšanu, izmantojot atbilstošo rīku un izejot cauri dažādajiem moduļiem un darbībām.

OiRA rīki iedrošina MMU un sniedz tiem iespēju pašiem pārvaldīt darba drošību un veselības aizsardzību (DDVA) sava uzņēmuma ietvaros vai ar palīdzību no ārpuses. Rīki arī skaidri parāda, ka tad, ja pašu iekšējā kapacitāte nav pietiekama, lai pareizi risinātu kādu konkrētu risku vai DDVA jautājumu, ir jākonsultējas ar DDVA speciālistu.

 • Platforma piekļuvei citiem informācijas avotiem

OiRA rīki ir arī platforma, kas ar saišu, video un fotoattēlu palīdzību gala lietotājiem nodrošina vieglu piekļuvi plašam informācijas un dokumentu klāstam, tostarp:

  • tiesību aktiem;

  • norādījumiem;

  • labas prakses piemēriem;

  • faktu lapām, bukletiem un pārskatiem.

 • Iespēja sekot līdzi šādu rīku izmantošanai

Tā kā šos rīkus nodrošina tiešsaistē, iespējams sekot līdzi to izmantošanas statistikai. Datu aizsardzības nolūkos un OiRA ieinteresēto pušu pieņemto lēmumu dēļ netiek veidota statistika par rīku saturu (gala lietotāju sniegtā informācija). OiRA statistika pievēršas vispārīgākiem jautājumiem, piemēram, izveidoto OiRA kontu skaitam, veikto riska novērtējumu skaitam un izstrādāto rīcības plānu skaitam. No gala lietotājiem savāktā informācija ļaus gadu gaitā uzlabot OiRA rīkus (attiecībā uz izmantošanas ērtumu, vienkāršību u. tml.) un novērtēt, vai rīki sasniedz mērķa lietotājus un vai tos izmanto mērķa lietotāji, t. i., MMU.

OiRA šķēršļi

 • Mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi neapzinās darba drošības un veselības aizsardzības, kā arī riska novērtējuma nozīmi

Galvenais iemesls, ko organizācijas min attiecībā uz to, kāpēc tās regulāri neveic riska novērtēšanu, ir tas, ka riski un apdraudējumi jau ir apzināti (83 % organizāciju) un ka nav būtisku problēmu (80 %) (saskaņā ar ESENER-2 datiem (EU-OSHA otrais Eiropas uzņēmumu apsekojums par jaunajiem un nākotnes riskiem). Šie rezultāti attiecas tikai uz 24 % aptaujāto darba vietu, taču tie liek aizdomāties, vai tiešām šīm uzņēmējsabiedrībām, jo īpaši pašām mazākajām, ir mazāk problēmu vai arī tās vienkārši mazāk apzinās riskus, kādi mēdz būt darba vietās.

 • Mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem riska novēršana nav galvenais mērķis un rūpes.

Tā kā MMU rīcībā ir ierobežoti resursi un īpašnieki galvenokārt cīnās par sava uzņēmuma ekonomisko izdzīvošanu, DDVA paliek otrajā plānā un daudziem MMU nav prioritāte. Šķēršļi labai DDVA pārvaldībai ir:

  • daudzu MMU vājais ekonomiskais stāvoklis un nelielais ieguldījumu apjoms, ko tie var veltīt DDVA infrastruktūrai;

  • MMU īpašnieku-vadītāju ierobežotās zināšanas, izpratne un kompetence attiecībā uz DDVA un ar to saistītajām reglamentējošajām prasībām;

  • daudzu MMU ierobežotā kapacitāte sistemātiski risināt sava lietas (kopumā);

  • grūtības sasniegt MMU (pirmais solis) un pārliecināt vai iedrošināt viņus veikt pasākumus, lai DDVA pārvaldītu sistemātiskāk un strukturētākā veidā (otrais solis).