Temati

EU-OSHA tīmekļa vietnes sadaļā “Temati” ir pieejama noderīga informācija par dažādiem tematiem saistībā ar risku novērtējumu. To tematika ir par konkrētām nozarēm, riskiem un darbinieku grupām. Šī informācija var būt noderīga, veicot risku novērtējumu, jo tā var palīdzēt konstatēt galvenos bīstamības veidus konkrētajā nozarē vai arī noteikt un īstenot vispiemērotākos profilakses pasākumus konkrētam riska veidam.

https://osha.europa.eu/lv/themes