You are here

Fatti u Ċifri

F'din it-taqsima hija pprovduta data minn sorsi differenti fir-rigward tal-MSEs.

  • MSEs - Aġenti ekonomiċi ewlenin

    Jidher li hemm raġunijiet konvinċenti sabiex tingħata importanza ċentrali lil kumpaniji mikro u żgħar (MSEs) bħala aġenti ekonomiċi fl-UE.

    Bin-numru ta' intrapriżi, il-kumpaniji mikro jammontaw għal aktar minn disgħa minn għaxar kumpaniji (92.4 %) fis-settur tan-negozju mhux finanzjarju tal-UE28 fl-2013, filwaqt li intrapriżi żgħar jammontaw għal 6.4 %.

    evalwazzjonijiet tar-riskju tal-post tax-xogħol imwettqa regolarment mill-pajjiżIkona taż-Żum
  • Inċidenti fatali fi ħdan klassijiet tad-daqs tal-intrapriżi

    Matul il-perjodu 2008-2012 l-akbar sehem ta' inċidenti fatali seħħ fost ħaddiema f'intrapriżi b'sa 49 impjegat.

    Tendenzi fil-fatalitajiet fi snin riċenti jissuġġerixxu wkoll li l-effetti tar-reċessjoni ekonomika u l-irkupru ekonomiku inħassew fil-meded ta' daqs kollha.

    Agħfas żumIkona taż-Żum
  • Intrapriżi jirrapportaw l-użu ta' servizzi tal-OSH

    Stabbilimenti akbar, kif mistenni, jirrapportaw l-użu ta' servizzi aktar ta' spiss mill-kontropartijiet iżgħar tagħhom.

    Id-differenzi bejn id-daqsijiet tal-istabbilimenti huwa ftit usa' fir-rigward tal-użu ta' servizzi speċjalisti, bħal esperti involuti fl-ergonomija u psikologi.

    Agħfas żumIkona taż-Żum
  • Użu ta' informazzjoni tal-OSH minn sorsi varji

    Huwa essenzjali li l-istabbilimenti jkollhom aċċess għal informazzjoni, appoġġ u pariri.

    Huwa interessanti li kważi nofs l-istabbilimenti li sarilhom l-istħarriġ fl-UE-28 jirrapportaw li jirrikorru għall-fornituri tal-assigurazzjoni (48 %) u l-ispettorat tax-xogħol (48 %) meta jkunu jeħtieġu din it-tip ta' informazzjoni.

    Agħfas żumIkona taż-Żum
  • Rappreżentanza formali ta' impjegati fl-istabbilimenti

    Kif muri fl-istampa, ir-rappreżentanza formali ta' impjegati b'mod ċar tiżdied skont id-daqs tal-istabbiliment.

    Fir-rigward tar-rappreżentanza formali ta' impjegati, 25 % tal-istabbilimenti fl-UE-28 jirrapportaw li hemm kunsill tax-xogħlijiet, filwaqt li 15 % tal-istabbilimenti jirrapportaw li għandhom rappreżentant minn trejdjunjin.

    Agħfas żumIkona taż-Żum
  • Kemm tiġi diskussa ta' spiss l-OSH bejn ir-rappreżentanti tal-impjegati u l-maniġment

    Kwistjonijiet ta' OSH huma diskussi regolarment bejn ir-rappreżentanti tal-impjegati u l-maniġment f'56 % tal-istabbilimenti fl-UE-28 li għandhom xi forma ta' rappreżentanza tal-ħaddiema.

    Dan il-proporzjon jiżdied b'mod sinifikanti skont id-daqs. B'kuntrast, reazzjoni aktar ad hoc hija rrapportata aktar ta' spiss fost l-iżgħar stabbilimenti hekk kif 41 % minnhom jirrapportaw li dawn id-diskussjonijiet isiru "biss meta jitqajmu kwistjonijiet partikolari", proporzjon li jonqos skont id-daqs tal-istabbiliment.

    Agħfas żumIkona taż-Żum