You are here
1_shutterstock_216580792.jpg

Opportunitajiet ta’ finanzjament

Sabiex tgħin lis-sħab tal-OiRA biex jiksbu l-finanzjament li jeħtieġu biex jimplimentaw l-OiRA, l-EU-OSHA tipprovdi informazzjoni b’mod regolari dwar opportunitajiet ta’ finanzjament għal inizjattivi ta’ sigurtà u saħħa fuq il-post tax-xogħol (OHS) fl-UE. “Opportunitajiet ta’ finanzjament tal-UE għal partijiet ikkonċernati tal-EU-OSHA” hija l-aħħar gwida dwar il-finanzjament ippubblikata mill-EU-OSHA.

Il-gwida għandha l-għan li tgħin lill-partijiet ikkonċernati kollha tal-EU-OSHA biex jidentifikaw l-opportunitajiet ta’ finanzjament xierqa. Hija intiża biex iżżid l-għarfien dwar il-possibbiltajiet differenti biex jinkiseb finanzjament fil-livell tal-UE, li jvarja minn finanzjament għal riċerka tal-OHS għal attivitajiet imwettqa minn istituzzjonijiet pubbliċi u proġetti mibdija minn diversi sħab soċjali.

Huma enfasizzati l-opportunitajiet ta’ finanzjament għal inizjattivi konġunti fl-Istati Membri kollha differenti tal-UE (ħafna drabi inkluż l-Istati Membri tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles u l-pajjiżi kandidati). Barra minn hekk, il-gwida tinkludi taqsima dwar il-finanzjament nazzjonali mill-fondi strutturali u ta’ investiment Ewropej għal diversi Stati Membri.