Promotional resources

The OiRA community knows how important is to promote the OiRA tools and to make sure that their target users take them up. This is why it is constantly developing new promotional materials with the aim of reaching more micro and small enterprises and inspiring them to use the tools.

The materials available here include everything from videos and infographics to more traditional factsheets and presentations. All the materials can be downloaded for free and you can search them by country, language and category.

Il-filmati u l-infografika jipprovdu mod ta’ impenn biex jispjegaw u jippromwovu l-proġett tal-OiRA, l-idea ġenerali wara l-għodod tal-OiRA u xi għodod settorjali speċifiċi tal-OiRA.

L-opuskoli u l-fuljetti jistgħu jintużaw biex ixerrdu l-kelma dwar l-OiRA, u dwar għodod tal-OiRA ġodda, għal udjenza wiesgħa. Dawn jipprovdu taqsiriet konċiżi tal-informazzjoni vitali, li jippermettu lill-utenti jagħrfu mad-daqqa t’għajn x’inhuma l-għodod tal-OiRA u kif jaċċessawhom.

Il-preżentazzjonijiet standard tagħna dwar l-OiRA huma riżorsa konvenjenti għas-sħab tal-OiRA, u tabilħaqq għal kull min huwa interessat fl-OiRA b’mod speċifiku jew għodod ta’ valutazzjoni tar-riskju interattiva b’mod ġenerali.

Studji ta’ każijiet dwar l-implimentazzjoni tal-OiRA f’diversi Stati Membri jagħmlu argument b’saħħtu għall-użu tal-għodod. Dawn jiffukaw fuq suġġetti speċifiċi bħall-bini ta’ sħubiji biex jintlaħqu l-utenti finali jew il-promozzjoni u l-iżvilupp ta’ għodod tal-OiRA.

Il-gwidi u l-manwali tagħna huma maħsuba biex jappoġġaw is-sħab tal-OiRA u l-intermedjarji tagħhom fil-proċess kollu tal-iżvilupp u l-promozzjoni tal-għodod tal-OiRA tagħhom.

Kartelluni, roll-ups u materjal ieħor jintużaw biex tinġibed l-attenzjoni billi jwasslu messaġġ ċar u jistiednu lill-utenti potenzjali biex jieħdu vantaġġ mill-għodod tal-OiRA biex jiġġestixxu r-riskji fuq il-post tax-xogħol.