SESAME

EU-OSHA project: better occupational safety and health in micro and small enterprises

Il-proġett ġenerali tal-EU-OSHA "It-titjib tal-OSH f'intrapriżi żgħar u mikro" (2014-18) immira li jidentifika fatturi ewlenin ta' suċċess, fir-rigward ta’ politiki, strateġiji u soluzzjonijiet prattiċi, biex titjieb l-OSH f'MSEs fl-Ewropa.

X’tgħidilna r-riċerka dwar OSH f'MSEs?

L-ewwel fażi tal-proġett żvelat il-firxa tal-isfidi tal-OSH li jiffaċċjaw l-MSE madwar l-Ewropa u xi wħud mill-fatturi li jikkontribwixxu għal ġestjoni ħażina tal-OSH f'dawn l-intrapriżi. Ir-riċensjoni Kuntesti u arranġamenti għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol f'intrapriżi żgħar u mikro fl-UE tindika "nuqqas ġenerali u multidimensjonali ta’ riżorsi", li jikkawża proporzjon sostanzjali ta' MSEs biex isegwu strateġiji kummerċjali ta’ 'low road'. Il-karatteristiċi ewlenin ta’ kumpaniji bħal dawn huma pożizzjoni ekonomika dgħajfa; tħassib dwar sopravivenza ekonomika; nuqqas ta’ investiment fl-OSH; għarfien limitat, għarfien u kompetenza min-naħa tas-sidien-ġestjonarji; u attitudnijiet u prijoritajiet li ma jiffavorixxux lill-OSH.

Il-perspettiva tal-post tax-xogħol

L-attitudnijiet u l-prattiki tal-OSH fl-MSEs ġew esplorati permezz ta’ 360 intervista fid-dettall kemm mal-ħaddiema kif ukoll mas-sidien-ġestjonarji. Uħud mill-attitudnijiet osservati ta' spiss inkludew approċċ reattiv qawwi għall-OSH; il-perċezzjoni li "sens komuni" hija miżura suffiċjenti ta’ OSH u t-twemmin li r-riskji huma "parti mill-impjieg". Madankollu, instabu wkoll eżempji ta’ prattiki tajbin.

Aqra r-rapport Saħħa u sigurtà f'intrapriżi żgħar u mikro fl-UE: l-opinjoni mill-post tax-xogħol.

Hemm prattiki tajbin li nistgħu nibnu fuqhom?

Hemm varjetà ta’ eżempji minn madwar l-Ewropa ta' politiki, strateġiji u għodda ta’ OSH li rnexxew li huma mmirati lejn l-OSH f'MSEs. Aktar minn 40 intervent bħal dan huma deskritti fid-dettall f’Saħħa u sigurtà f'intrapriżi mikro u żgħar fl-UE: minn politika għal prattika — deskrizzjoni ta' eżempji tajbin.

L-eżempji tajbin ġew esplorati aktar biex jiddeterminaw "x'jaħdem, għal min u f'liema ċirkostanzi", inkluż il-potenzjal wiesa’ tagħhom għal impatt pożittiv u trasferibbiltà.

Aqra r-rapport Minn politika għall-prattika: politiki, strateġiji, programmi u azzjonijiet li jappoġġjaw l-OSH f'intrapriżi żgħar u mikro, li jesplora wkoll l-esperjenzi tal-intermedjarji tal-OSH li jaħdmu mal-MSEs.

Kif nistgħu niżguraw li l-politiki u l-interventi tal-OSH jaslu għand MSEs?

Is-sejbiet ġenerali tal-proġett ġew analizzati biex jipprovdu rakkomandazzjonijiet ibbażati fuq l-evidenza għall-iżvilupp ta’ programmi u interventi ta' politika aktar effettivi mmirati biex itejbu l-OSH fl-MSEs. Is-saħħa u s-sigurtà fl-intrapriżi żgħar u mikro fl-UE Ir-rapport finali mill-proġett SESAME ta’ tliet snin jindika l-importanza ta':

  • involviment tal-atturi regolatorji ewlenin kollha;
  • it-tisħiħ ta’ spezzjonijiet regolatorji;
  • l-offerta ta’ soluzzjonijiet sostenibbli, faċilment applikabbli u trasferibbli;
  • l-integrazzjoni aħjar tal-OSH f'sistemi edukattivi speċifiċi għas-settur;
  • l-involviment ta’ trade unions u organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem fl-iżvilupp ta' politiki li jistgħu jilħqu l-MSEs;
  • arranġamenti aħjar tal-katina tal-forniment.