Temi

Fit-taqsma "Temi" tas-sit tal-Internet tal-EU-OSHA, tista' ssib informazzjoni utli dwar suġġetti varji marbutin mal-evalwazzjoni tar-riskju. Is-suġġetti koperti jinkludu setturi, riskji u gruppi ta' ħaddiema speċifiċi. Din l-informazzjoni tista' tkun utli fir-rigward tal-evalwazzjoni tar-riskju, għaliex tista' tgħin fl-identifikazzjoni tal-perikli prinċipali f'settur speċifiku, jew fl-identifikazzjoni u l-implimentazzjoni tal-miżuri l-aktar preventivi adatti għal riskju partikolari.

https://osha.europa.eu/mt/themes